Notater til kapittel 1,2 og 4 i Markedsføring og ledelse 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • Ingen karakter gitt
  • 6
  • 1743
  • Word2007

Sammendrag: Notater til kapittel 1,2 og 4 i Markedsføring og ledelse 1

Notater fra kapittel 1,2 og 4 i Markedsføring og ledelse 1.

Markedsføring og ledelse 1

Innhold

Hva er markedsføring?
Markedsføringens historie
Tre perioder
Nytt perspektiv
Hva er et marked?
Hovedgrupper i et marked
Internasjonale markeder
Forbruker
Motivasjon
Hva påvirker kjøpsatferden?
Kjøpsroller
Kjøpsprosessen

Utdrag

Kapittel 1 – Kompetansemål – Forklare innholdet i markedsføringbegrepet og gi en oversikt over den historiske utviklingen fra produksjonsorientert til kunde- og markedsorientert organisasjon.
Hva er markedsføring?
 Definisjonen - Markedsføring er å undersøke behov i markedet, segmentere og velge målgrupper, skape oppmerksomhet, interesse, lyst og positive holdninger i markedet som kan føre til kjøp og bruk av produktet/tjenesten ved hjelp av konkurransemidlene våre.
 Produkt – varer og tjenester, Marked – alle de som kan tenkes å ha behov for det vi selger.
 Alle som tilbyr et eller annet i et marked er markedsførere.
Markedsføringens historie
 Det var ikke mulig å kommunisere over lange avstander, så alt skjedde på markedsplassen
 Først på slutten av 1700-tallet begynte handel og markedsføring å ligne på det vi har i dag.
Tre perioder
 Den produksjonsorienterte perioden (fram til ca 1930)
o Startet med den industrielle revolusjonen
o Gjorde det mulig å produsere varer i store mengder ved hjelp av maskiner drevet av... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater til kapittel 1,2 og 4 i Markedsføring og ledelse 1

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.