Notater til kapittel 1 Bios 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 10
 • 2241
 • Word2003

Sammendrag: Notater til kapittel 1 Bios 2

Notater av kapittel 1 i Biologi 2 til læreboken Bios 2. Notatene omhandler naturen som læringsarena og kommer blant annet inn på grunnleggende informasjon om biologi, artenes levested og levevis, økologi og økosystemer.

Bios Biologi 2

Innhold

1.1 Når du er forskeren
Hva er biologi?
Den hypotetisk - deduktive
metoden
1.2 Artenes levested og levevis
Næringskjeder, næringsnett og trofiske nivåer
1.3 Mangfold, navnsetting og klassifikasjon
1.4 skogøkologi
1.5 Fjelløkologi
1.6 Akvatiske økosystem
Forskjeller på marine og limniske organismer
Havet, kysten og litoralsonen
Tidevannssonen som økosystem
Litoralsonen – strand og tidevannssone
Ferskvann
Innsjøer deles inn i

Utdrag

Hva er biologi?
- Biologi er studiet av levende organismer, hvordan de fungerer og lever med hverandre i sitt fysiske og kjemiske miljø

Den hypotetisk - deduktive metoden
- Er en sentral vitenskapelig arbeidsmetode innenfor biologien.
- Den går ut på at en hypotese blir testet, og ut fra resultatene blir den da styrket eller bekreftet.

Deduksjon
- Logiske slutninger fra det allmenne til det spesielle
- Med deduksjon prøver vi å finne ut en allmenne lov (en lov som gjelder generelt i naturen)

Induksjon
- Logiske slutninger fra enkelttilfeller til det allmenne
- Praktisk danner utgangspunktet for teoribygging

I biologisk feltarbeid er det utviklet en rekke anvendelige metoder for registrering og innsamling. Metodene avhenger av hvilke organismer og økosystem vi skal undersøke

- Til kartlegging av vegetasjon bruker vi ofte: linjeanalyse og ruteanalyse - Dvs. legger ut en linje i terrenget fra ett punkt til ett annet. Langs hele linjen legger vi ut jevnstore ruter der vi registrerer arter og gjør forskjellige målinger.

- Abiotiske faktorer: (ikke levende) for eks, vann, vind, stein, temperatur, ph verdi.
- Biotiske faktorer: (levende) de levende organsimene... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater til kapittel 1 Bios 2

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 29.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig oversiktlig og bra med stikkord. Hjelpet meg mye til eksamen!!
 • 16.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  God informasjon. Bra for å øve til prøve
 • 29.08.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  drit bra!!! hjalp syykt mye til oppgaver og prøven
 • 02.04.2014
  meget godt skrevet:) Nyttig!