Notater til kapittel 1, 2, 3 og 4 Bios

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 9
 • 3758
 • PDF

Sammendrag: Notater til kapittel 1, 2, 3 og 4 Bios

Sammendrag fra kapittel 1-4 i biologiboka BIOS. Sammendraget er delt opp i oversiktlige avsnitt og inneholder stikkord om temaer som biologiske arbeidsmetoder, bakterier og virus, celler, organsystemer og sansene.

Tilhører læreboken BIOS.

Innhold

1.1 biologi. Hva er biologi
1.2 biologiske arbeidsmetoder
1.3 systematikk og navngiving
2.1 celler- eukaryote og prokaryote organsimer
2.2 eukaryote celler
2.3 prokaryoter celler
2.4 bakterier
2.6 arkebakterie
2.6 virus
2.7 prioner
2.8 fra prokaryoter til eukaryot organisme
3.1 cellemembranen kontrollerer transport inn og ut av celler.
3.2 hvordan er cellemembranen bygd opp
3.3 transport gjennom cellemembranen
4.1 vev, organer og organsystemer
4.2 kommunikasjonen I kroppen skjer gjennom hormoner
4.3 Hormonsystemet
4.4 stoffet som påvirker hormonsystemet
4.5 nerveceller
4.6 stoffer som påvirker nervesystemet
4.7 Det sentrale og perifere nervesystemet
4.8 sansene

Utdrag

2.2 EUKARYOTE CELLER
Cellekjerne. Stor ulikhet – tøffeldyr og en elefant? DNA er innpakket i en membran – felles.
Cellekjernen: Kontrollsenter. Dobbelmembran. Porter. Transkripsjon – kopi fra DNA til RNA
Ribosomet: 2/3 RNA, 1/3 proteiner.

2.3 PROKARYOTER CELLER
Alle bakterie og arkebakterie.
DNA, Plasmid, ribosomer, cytoplasmaet, klorofyll, cellemembran, cellevegg, slimlag, flageller

2.4 BAKTERIER
Produsenter, konsumenter og nedbrytere. Flagell – svømme. Ciliene – mulighet til å bevege seg.
Grupper: Spiriller, staver og kokker. Heterotrof er konsumenter- må spise av autotrofe. Autotrofe er produsenter – produserer.
Formering: bare ukjønnet – ved vanlig celledeling; mitose. Todeling.
Konjugasjon – to bakterier ligger ved siden av hverandre, en av dem lager en tråd som vokser mot den andre, fester seg og trekker den mot seg. Overfører så arvemateriale.
Transformasjon – dersom en bakterie ligger i en løsning med DNA fra den andre bakterien, vil det løse DNA-et passere gjennom cellemembranen og inn i bakterien.
Traduksjon – Bakteriofager – virus angriper bakterie. Overfører DNA fra en bakterie til en annen.
Ved en bakterieinfeksjon – vil bakterier formerer seg i kroppen vår. Behandles med antibiotika... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater til kapittel 1, 2, 3 og 4 Bios

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 25.08.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Oversiktlig å fin, kunne vært litt mer utfylt på starten :)
 • 20.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  .........................................................
 • 05.08.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 26.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  ganske bra skrevet og forklart