Notater til kapittel 1 - Forskning

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 685
 • Word2003

Sammendrag: Notater til kapittel 1 - Forskning

Notater til kapittel 1 - Forskning

Naturfag 5


VITENSKAP
NATURVITENSKAP 1:
NATURVITENSKAP 2:
DEN HYPOTETISK DEDUKTIVE METODE:
HYPOTESE:
VARIABELKONTROLL:
GYLDIGHET:
USIKKERHET OG FEILKILDER
FORSKERSAMFUNNET
SI-PREFIKSER:

Utdrag

VITENSKAP: systematisk innsamling, strukturering og formulering av kunnskap.

Krav: påstanden skal kunne falsifiseres.

NATURVITENSKAP 1: handler om å både stille spørsmål og å svare på spørsmål om den fysiske virkeligheten. Alle naturvitenskaplige påstander skal være falsifiserbare, det vil si at det skal være mulig å prøve å motbevise dem.

NATURVITENSKAP 2: naturvitenskap er både et produkt og en prosess. Produktet er alle de lovene og teoriene vi har kommet fram til. Prosessen er den metoden vi bruker når vi arbeider med naturvitenskaplige problemstillinger.

Observasjon er en viktig metode i naturfag. Men det er ikke tilstrekkelig med observasjoner for å forstå sammenhenger i naturen, dessuten har vi ofte lett for å se det vi vil se.

For å forklare noe vi har sett eller erfart kan vi sette opp en hypotese som uttrykker hva vi tror er forklaringen på fenomenet. For å teste ut hypotesen lager vi et eksperiment som vi skal avsløre om hypotesen må forkastes eller ei. Når vi sier at en hypotese er vitenskaplig bevist, betyr det at den ikke er motbevist (falsifisert). Hypoteser som overlever alle forsøk på å bli motbevist, får styrket troverdighet.

DEN HYPOTETISK DEDUKTIVE METODE: (semmelweiss – barselfeber)

Hypotese: påstand om saksforhold som går ut over det vi har observasjonsmessig dekning for.
Deduksjon: Utlede logiske konklusjoner.
Metode: Systematiske vitenskapelige undersøkelser for å kunne komme fram til erkjennelse av virkeligheten.

HYPOTESE: en antakelse om noe som kan undersøkes eksperimentelt. En hypotese som er bekreftet tilstrekkelig mange ganger, får status som teori... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater til kapittel 1 - Forskning

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 07.02.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kort oppsummering av de viktigste begrepene i forskning.
 • 22.09.2011
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Fungerer, men var mye som ikke stod der....
 • 25.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Vet ikke helt jeg, funker sikkert
 • 08.09.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  gode notater! lærte mye av dette :)