Notater til foredrag om hvilke grep man bruker i reklame.

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Notater til foredrag om hvilke grep man bruker i reklame.

Dette er notatene til ett foredrag om reklamer i Mediehistorie.

Så godt som alle husker reklamen, og dette er i aller høyeste grad et bevis på at reklamen påvirker folk sterkt. Man kan se sammenhengen mellom kjøpsatferd og reklamepåvirkningen helt tydelig.

Utdrag

For å fullstendig forstå hva som påvirker oss i en reklame, må man innom mange forskjellige fagområder, som psykologi, sosiologi, fargelære osv.
-Umulig for meg å gå gjennom et så omfattende tema på så kort tid
-Så jeg har begrenset meg til det som er mest nødvendig for å bevisstgjøre meg selv på hvilke virkemidler man bruker i reklame.
Kompetansemålene jeg har valgt å ta med i dette foredraget er følgende:
-gjere greie for typiske trekk ved journalistikk, reklame, propaganda, informasjon og underhaldning
-diskutere kva som er god kommunikasjon, og vurdere kva som kan hindre slik kommunikasjon
-diskutere etiske utfordringar knytte til Internett og nye medium
-vurdere informasjon kjeldekritisk og bruke relevant informasjons- og kommunikasjonsteknologi i arbeid med eigne medieprodukt... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater til foredrag om hvilke grep man bruker i reklame.

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 01.05.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  takkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 13.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Gode og utfyllande notater!:)
 • 30.05.2014
  gekbjegkjbgebjkegbjkegbjkkbjegbkjeg
 • 26.09.2013
  Fin og godt forståelig artikkel om reklame !!!