Notater til bioteknologi, utvikling av livet på jorda og litt evolusjon på gennivå

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 17
 • 4162
 • PDF

Notater til bioteknologi, utvikling av livet på jorda og litt evolusjon på gennivå

Notatene (Øvingsark) inneholder en kortere oppsummering om:
Genmodifisering, kloning, stamceller, evolusjonsteorier osv.

BIOS Biologi 2, Studiespesialiserende utdanningsprogram VG3

Innhold

Framstilling av genmodifiserte organismer
Genetiske fingeravtrykk
Genmodifiserte organismer i landbruket
Genteknologisk grunnforskning
Genteknologi og miljø
Stamceller
Kloning
Evolusjonsteorier
Charles Darwin og darwinismen
Hvordan oppsto livet på jorden?
Populasjonens genlager

Utdrag

Framstilling av genmodifiserte organismer
Den genetiske koden er universiell. Det vil si at et gen i en bakterie koder for akkurat det samme om det genet kommer inn i et menneske.
For å framstille en genmodifisert organisme benytter forskere seg av teknikker slik som i tabellen under:

DNA-isolering Renser og isolerer DNA fra andre molekyler eller organeller i cellen. Reint DNA er nødvendig for å kunne benytte andre DNA-teknikker.
Restriksjonskutting Bestemte enzymer som kalles restriksjonsenzymer, brukes til å kutte i og klippe ut biter av DNA-et.
Ligering Ved ligering kan enzymer som kalles ligaser, benyttes til å lime DNA-biter sammen med nytt DNA. Dette er mye brukt for å klone gener.
Gelelektroforese Skiller ulike DNA-biter etter størrelsen. Viktig for å kunne skille genet man ønsker å arbeide med, fra annet DNA.
Sekvensering Bestemmer baserekkefølgen i DNA-et. Benyttes for å identifisere DNA-biter, evt. Bekrefte identitet.
PCR Brukes til å lage et stort antall kopier av DNA-biter med en kjent sekvens.

For å overføre et utvalgt gen fra en organisme til en annen trenger man en vektor. En vektor er da et DNA-molekyl hvor fremmed DNA kan settes inn. Ettersom bakterier har høy kopiering, så kan man bruke dem til å kopiere et bestemt gen for så å ta det ut igjen.
I bakterier benytter man vektorene ved navn plasmider. Disse plasmidene er ikke nødvendige for bakterien selv, med de inneholder også ofte antibiotikaresistens. Det fremmede genet blir da raskt kopiert sammen med delingen av bakterien.
... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater til bioteknologi, utvikling av livet på jorda og litt evolusjon på gennivå

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 10.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra! fikk 5/4 av å øve på dette arket
 • 01.03.2016
  Nice! veldig bra oppgave, tommel opp!
 • 15.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  likte det du skrev godt
 • 25.03.2014
  hjalp mye til øving til høring