Notater til Kjemien stemmer 1 (Kap 1 - Kap 8)

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kjemi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 12
 • 3765
 • Word2003

Sammendrag: Notater til Kjemien stemmer 1 (Kap 1 - Kap 8)

Notater til 8 kapitler i kjemi 1. Øving til prøve.

Kjemien stemmer 1

Innhold

Kapittel 1 Verden som kjemikere ser den
Kapittel 2 Formler og navn på uorganiske forbindelser
Kapittel 3 Bindinger, oppbygning og egenskaper
Kapittel 4 Stoffmengde og konsentrasjon
Kapittel 5 Stoffer reagerer
Kapittel 6 Varme, uorden og spontanitet
Kapittel 7 Reaksjonfart og likevekt
Kapittel 8 Syrer og baser
Blanding av alle kapitler

Utdrag

– Kemi er læren om stoffene i oss og omkring oss.
– Se nærmere på stoffenes minste byggeklosse, atomene og hvordan de er organisert i periodesystemet.
– Vår kunnskap om atomene -> som er så små at de bare kan sees som kuler selv i
verdens sterkeste mikroskop.
– Grunnstoff: Stoff som består av bare en type atomer.
– Kjemisk forbindelse: Stoff som består av to eller flere typer atomer.
– Kjemi -> Læren om stoffene, deres oppbygning, egenskaper og reaksjoner -> også om energiforandringer ved stoffendringene.
– Makronivå: Arbeider med og observerer stoffene.
– Mikronivå: Forklare stoffenes egenskaper og reaksjoner ut fra oppbygningen.
– Stoff: Alt som har masse og opptar plass.
– Rent stoff: * Enten et grunnstoff som består av en type atomer.
– * Eller en kjemisk forbindelse som er bygd opp av to eller flere typer atomer.
– Atomnummeret til et grunnstoffatom -> lik antallet protoner i kjernen.
– Nukleontallet til et atom -> lik summen av antall protoner og nøytroner i atomkjernen.
– Isotoper: Atomer med like mange protoner, men forskjellig antall nøytroner i atomkjernene, f.eks. 2H og 1H.
– Elektronene er i skall rundt atomkjernen: * Kan maksimalt være 2 elektroner i K-skallet, 8 i L-skallet og 18 elektroner i M-skallet.
– * I det ytterste skallet -> kan ikke være mer enn 8 elektroner.
– * Antall ytterelektroner bestemmer egenskapene til et grunnstoff.
– Atommasse: * Gjennomsnittlige massen av atomene i et grunnstoff -> slik det forekommer i naturen. -> Enheten u... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater til Kjemien stemmer 1 (Kap 1 - Kap 8)

[39]
Brukernes anmeldelser
 • 30.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  Rotete, skulle ha vært delt opp bedre. Jeg lastet ned denne for å lese på kapittel 8, men ble veldig skuffet. Kort og ikke særlig omfattende, sorry men dette var ikke så bra som forventet!
 • 18.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Denne stilen var til stor hjelp før prøven, men litt irriterende og forvirrende tegnsetting.
 • 14.11.2018
  Skrevet av Elev på Vg2
  elendig, rotete, ville ikke ha brukt det.
 • 02.11.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Verdens meste rotete notater, men ellers bra