Notater | gener, arv og stråling

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • Ingen karakter gitt
 • 9
 • 2889
 • Word2003

Sammendrag: Notater | gener, arv og stråling

Notater fra kapittel 5 om stråling og kapittel 7 om gener og arv i naturfag.
Oppgaven inneholder korte notater og stikkord til kapitlene.

Innhold

5A Vårt strålingsmiljø
5B Elektromagnetisk stråling
Arv
7A Arvematerialet
7B DNA-molekylet
7C Variasjon i arvematerialet
7D Arv
7E Arv og miljø

Utdrag

5A Vårt strålingsmiljø
synlig og usynlig energi

Stråling er energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler. Solstråling, varmestråling, røntgenstråling og radioaktiv stråling er åpenbare strålinger, men det er også stråling i lys, radiobølger og mikrobølger.

5B Elektromagnetisk stråling
Mer enn bare lys

Albert Einstein lanserte en teori om at energien i lyset var stykket opp i små bølgepakker som han kalte fotoner. Noen forsøk tyder på at lyset har bølgeegenskaper mens andre tyder på at det har partikkelegenskaper.

Bølger – transport av energi

Bølger består av bølgetopper og bølgedaler. Avstanden mellom to bølgetopper kalles bølgelengde. Frekvensen til en bølge er et mål på hvor fort bølgen svinger opp og ned. Lys er et spesialtilfelle av elektromagnetisk stråling.

Lys er elektromagnetisk stråling

Dette bygger på en teori om at elektrisk ladde partikler som svinger fram og tilbake, sender ut elektromagnetisk stråling som har samme hastighet som lyset.

Lysfart, bølgelengde og frekvens

I tomt rom brer de elektromagnetiske strålene seg med en fart på 300 000 km/s.
Det er en enkel sammenheng mellom farten til lyset (c), bølgelengden (lambda) og frekvensen (f):

Lysfart = frekvens * bølgelengde

Hvis man kjenner to av størrelsene, kan du regne ut den tredje.
Kort bølgelengde gir høy frekvens... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater | gener, arv og stråling

[12]
Brukernes anmeldelser
 • 23.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  dasads adsf das fds fsf sdf sd fsd fsdf sdf sdf sdf sf sdfds
 • 04.04.2014
  Dette var bra! hjalp meg mye til å øve til prøven :)
 • 29.06.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  :)
 • 21.10.2015
  ...........................