Notater til Foxus - Kap 1.

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Idrettsfag Vg3
  • Samfunnsfag
  • Ingen karakter gitt
  • 8
  • 2022
  • PDF

Notater til Foxus - Kap 1.

Notater til samfunnsfag boken Foxus.

Innhold

Kapittel 1: Du- og de andre
1) Hva er med på å skape et menneskes identitet?
2) Forklar begrepene rolle og kjønnsrolle
3) Forklar hva vi mener med begrepet rollekonflikt, og gi et konkret eksempel på en rollekonflikt?
Kapittel 2: Samfunnet, når mennesker søker sammen
1) Hva er et samfunn, og hva er de viktigste grunnene til at mennesker danner samfunn?
2) Forklar hva vi mener med begrepene primærsosialisering og sekundærsosialisering?
3) Hva er forskjellen mellom formelle og uformelle normer?
4) Gi eksempler på negative sanksjoner?
5) Gi eksempler på positive sanksjoner?
6) Tallet på skilsmisser øker. Hvorfor?
Kapittel 3: Norsk mangfold
Er Norge et kristent land?
1) Hva kan sies for og imot at Norge er et homogent land?
2) Gi konkrete eksempler på hvordan kristendommen kommer til uttrykk i norsk skole og samfunnsliv?
3) Forklar begrepet sekularisering og gi eksempler på utviklingstrekk som tyder på at det norske samfunnet er mer sekularisert nå enn før?
4) I over 250 år ble samene utsatt for en bevisst fornorskingspolitikk. Forklar hva den gikk ut på?
5) Norge er et pluralistisk samfunn. Hva innebærer det?
6) Definerer ordet globalisering?
Kapittel 4: Norge møter verden

Utdrag

Stikkord

Unik identitet: Ingen andre er helt lik som deg. Identitet betyr likhet

Personlig identitet: Vi har alle en som gjør oss forskjellige fra alle andre

Gruppeidentitet: Gruppeidentitet oppstår nr en gruppe mennesker har viktig fellestrekk på et område. Eks: kjønn, yrke, fritidsinteresser, nasjonalitet eler alder.

Hva skaper identitet:
-Oppdragelse og oppvekstmiljø er med å forme din personlige identitet
-Religiøs tro skaper identitet
-Mennesker som er oppvokst i samme land, har noe felles som de ikke deler med andre, foreksempel politiske systemet eller skole systemet.
-Personlige interesser kan skape fellesskap og identitet, også på tvers av landegrenser.
-For noen er yrke og utdanning tett knyttet til identitet... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater til Foxus - Kap 1.

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.