Notater til Foxus - Kap 1.

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Idrettsfag Vg3
  • Samfunnsfag
  • Ingen karakter gitt
  • 8
  • 2022
  • PDF

Notater til Foxus - Kap 1.

Notater til samfunnsfag boken Foxus :)

Kapittel 1: Du- og de andre
1) Hva er med på å skape et menneskes identitet?
2) Forklar begrepene rolle og kjønnsrolle
3) Forklar hva vi mener med begrepet rollekonflikt, og gi et konkret eksempel på en rollekonflikt?

Notater til Foxus - Kap 1.

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.