Notater til Fokus, samfunnsfag.

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 11
  • 4996
  • Word2007

Sammendrag: Notater til Fokus, samfunnsfag.

Gode og utfyllende notater og sammendrag fra kapitlene 7 "valg, velgere, valgt", 9 "De folkevalgte", 12 "Lønn som fortjent" og 18 "Internasjonalt samarbeid" i boka Fokus i Samfunnsfag.

Fokus, Aschehoug.

Innhold

Kapittel 7
Stemmeretten – inngangsbilletten til valgkanalen
De som velger sofaen
Sikker plass - eller bare listefyll?
Kva for eit parti skal eg velje

Kapittel 9 – de folkevalgte
Stortinget – norges nasjonalforsamling
Stortingets oppgåver
Regjeringens oppgåver
Forholdet mellom stortinget og regjeringen
Statsministeren og statsrådene
Sametinget
Lokalpolitikk
Lokalt sjølvstyre – med klare rammer
Kommunestyret og fylkestinget

Kapittel 12
I norsk arbeidsliv har me to typar lønn:
LO
NHO
Tariffavtalen
Streik og lockout er konfliktar som kan løysast slik:
Høy lønn – høy levestandard

Kapittel 18 Nasjonalt samarbeid
FN
EU

Utdrag

Kapittel 7
I eit demokratisk samfunn er frie valg det viktigste kjennetegnet. Valgkanalen gir oss ein mulighet til å stemme på personer og partier som me er einige med, på denne måten er alle med stemmerett med på å bestemme kva politikk som skal styre kvardagen vår. Når du skal velge så må du velge eit av dei partia du er mest einig med, sjølv om det kanskje er nokre standpunkt du er ueinig med. Du har kun ei stemme du kan gi.
Stemmeretten – inngangsbilletten til valgkanalen
I norge er det fleire ulike valg du kan gi dine stemmer til. Når det er stortingsvalg gir du di stemme til det partiet du ønsker skal styre på stortinget. På stortinget er det politikarane som tar dei store avgjerelsane i saker som gjelder heile landet. Partisammensetningen er med på å avgjera kven som skal sitje i regjeringa. Lokalvalg er når det blir valgt eit kommunestyre som skal ta avgjerelsar i lokale saker. Her inngår og valget av kven som skal sitje på fylkestinget. Sametinget er samefolkets egne folkevalgte forsamling. Sametinget er samenes talerør overfor den norske staten. For alle disse forsamlingane blir det valgt ny representant kvart fjerde år, men lokalvalget er 2 år etter stortingsvalget... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater til Fokus, samfunnsfag.

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.