Notater til Arbeidsrett og likestilling

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Rettslære 1
 • Ingen karakter gitt
 • 15
 • 2884
 • Word2007

Sammendrag: Notater til Arbeidsrett og likestilling

Notater til kapittel 4, "Arbeidsrett og likestilling" i rettslære.

Alle de aktuelle lovene og paragrafene står markert. Notatene er laget i forbindelse med en prøve, og fokuserer mest på hva du må kunne for å løse de respektive "gamle eksamensoppgavene" bakerst i kapittelet.

Boken er Juss 1 skrevet at Thor Rasmus Bjerknes, Sverre Børre Lyngdal og Anne Bang Lyngdal

Utdrag

Arbeidsrett og likestillingside 143-213
Aktuelle lover:
- Arbeidstvistloven av 5. mai 1927
- Likestillingsloven av 9. juni 1978
- Ferieloven av 29. april 1988
- Opplæringsloven av 17. juli 1998, kapittel 9a
- Diskrimineringsloven av 3. juni 2005
- Diskrimineringsombudsloven av 10. juni 2005
- Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005
Beskyttelseslovgivning: lover og regler som har hovedformål å verne den antatt svake parten i et avtaleforhold mot overgrep og urimelig utnyttelse -> vernehensynet står sentralt.
Arbeidsmiljølovens forhåndsbestemmelse: praktisk betydning – den kan være et tolkningsmoment i forbindelse med anvendelsen av de øvrige bestemmelsene i loven.
Sentrale emner i arbeidsretten:
- Regler for ansettelse
- Regler om likebehandling
- Rettsreglene om arbeidsgiverens rettigheter
- Rettsreglene om arbeidsgiverens plikter
- Rettsreglene om arbeidstakerens rettigheter
- Rettsreglene om arbeidstakerens plikter
I arbeidsretten går det et viktig skille mellom den individuelle arbeidsretten og den kollektive arbeidsretten... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater til Arbeidsrett og likestilling

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 19.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig god hjelp til eventuell eksamen og prøve!
 • 01.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra hjalp meg mye.
 • 25.04.2014
  God notatark, hjalp mye.
 • 30.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra notatark!