Notater til Arbeid og produksjon og kulturforståelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 35
 • 5318
 • Word2007

Sammendrag: Notater til Arbeid og produksjon og kulturforståelse

Har skrevet notater av to kapitler i "Individ, kultur og samfunn":

Arbeid og produksjon
Kulturforståelse

Det er notater av min lærerens forklaring på det som er viktig til eksamen. Han er er selv forfatteren til boka.

Elevens kommentar

Min lærer forklarer ting veldig bra og jeg har prøvd å ta notater når han snakker samtidig som jeg tar notater fra boka og blander disse to notatene og skriver det på min måte, noe som er veldig forståelig. Synes selv disse notatene er gull verdt hvis man har tenkt å få bra karakter på eksamen.

Innhold

Arbeid og produksjon
Primærnæring
Sekundærnæring
Tertiærnæringene eller servicenæringer
Kjønnsdelt arbeidsmarked
Dagens arbeidsliv
Arbeidslivet
Scientific Management
Økonomi
Markedsøkonomi
Planøkonomi
Blandingsøkonomi
Tariff avtale Les side 163-165
Internasjonal arbeidsdeling
Rike og fattige land. Nord og sør
Kulturforståelse
Etnositet
Kulturrelativisme
Variasjoner
Religion og kultur
Globalisering
Familien
Det flerkulturelle Norge
Tilpasningsformer
Integrering

Utdrag

Arbeid og produksjon
Hva vi betrakter som arbeid, varierer over tid og samfunnstyper.
• I det før – industrielle samfunnet var det skiller mellom fritid og arbeid, slik er det fortsatt i noen land.
Arbeid blir forbundet med posisjoner i arbeidslivet eller yrkeslivet som gir deg inntekt.
• Men dette varierer. Noen gjør arbeid ikke bare for pengenes skyld men verdiskapning
I Norge skiller vi mellom selvstendige næringsdrivende og lønnsmotakere.
• Sysselsatte: personer med inntektgivende arbeid
• Ansatte i butikk eller restaurant er sysselsatt i privat sektor
• Andre lønnsmotakere som lærere, sykepleiere osv jobber i offentlige sektor... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater til Arbeid og produksjon og kulturforståelse

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 16.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Herligt!! :D blir mye enklere å lese til prøve nå, tusentakk!:-)
 • 01.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  dettte var en herlig tekst! jaaa
 • 15.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  Takk for hjelpen. bra skrevet
 • 24.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  danke! hjalp meg veldiggg