Notater på kap. inntektfordeling og kap. valuta

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Samfunnsøkonomi
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 881
 • Word2007

Sammendrag: Notater på kap. inntektfordeling og kap. valuta

Her er notater til kapittel inntektfordeling og valuta i samfunnsøkonomi.

Utdrag

Kap. 10:
Inntekt er lønn, pensjon eller kapitalinntekt.
Årsaker til inntektsforskjeller er hvis det er full mobilitet på arbeidsmarkedet er det lett for folk å bytte fra et annet yrke til et annet. Hvis markedet hadde vært slik hadde lønnsforskjellene jevnt ut av seg selv. For eksempel de som tjener dårlig hadde søkt seg øver til en bedre betalt jobb. Hvis det blir full mobilitet i arbeidsmarkedet vil lønnen automatisk gå ned. Fordi det finnes mange av dem og trenger ikke å ha en spesielt en. De som har høy lønn vil lønnen deres gå ned og de som har lav lønn vil deres lønn gå opp. Folk som er flink til noen kan få høyre lønn ved at de er flinke til noe. Eks å danse, fotball osv..
Hindringer i den geografiske mobiliteten:
Det er 3 ting:
• Folk er ikke villige til å flytte fra slektninger, venner og familie.
• Vanskelig å finne jobb man liker.
• De som vil tjene høyre lønn ved at de flytter fra familien og får høyre bokostnader.
Hindringer i den yrkemessige mobiliteten:
Barriere har blitt høyere. Det kreves høy kompetanse for et yrke.
Yrkesspesialisering: det vil si at hvis det finnes flere som jobber i et yrke vil lønna gå ned, dersom det er få som utdanner seg til et yrke, da vil lønna bli høy som figur på høyre side.
De kan få høy lønn dersom de jobber overtid, nattskift, jobber som er krevende kan ofte få høy lønn.
Ulike barriere beskytter ulike yrker:
• Krever utdanning og tid.
• Trenger godkjenning fra staten/myndigheten
• Organisasjon osv.. hindrer folk til å utføre visse oppgaver.
Det er lite som utdanner seg til et yrke vil lønna bli høy, dersom det er mer folk som utdanner seg til et yrke vil lønna gå ned.
Målkonflikten mellom utjevning og effektivitet er at hvis alle tjener likt vil motivasjonen hos dem som ønsker å jobbe ekstra, utdannet seg høyt og gi best innsats av dem selv bli svekket. Helt jevn inntektsfordeling vil også gjøre slik at folk ikke gjør det beste av dem selv og samfunnet vil bli dårligere og det blir mer sparing i samfunnet.
Folk vil ikke da lenger produsere mer og staten vil få mindre inn og det fører til at det blir dårlig for samfunnet... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater på kap. inntektfordeling og kap. valuta

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 30.01.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Helt grei tekst. Hjalp meg en del med prøven jeg skulle ha. Grusom teksttype, men ellers bra.
 • 30.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  2- ! alt er jo ikke riktig engang!? og rettskrivingen er som en 5. klassing
 • 04.11.2013
  bra skrevet og kort fortalt
 • 07.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt greie notater, hjalp meg helt ok.