Notater om syre, base og salter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kjemi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 354
 • Word2007

Sammendrag: Notater om syre, base og salter

Kort oppsummering av kap. 7 i boka for Kjemi 1 "Aqua", Gyldendal. Inneholder notater om syrer, baser og salter.

Utdrag

En syre: stoff som danner H+-ioner i vann. (H3O+)
En base: stoff som danner OH- -ioner i vann. (OH-)
Ei syre kan avgi protoner, mens en base kan motta protoner.


En amfolytt: stoff om kan virke både som syre og base. Eks vann, H2O.

Sterk syre/base: ionene blir fullstendig oppløst i vann. (Protolyse på ca. 100 %)
De sterke basene: NH3, NaOH og KOH.
De sterke syrene: HNO3, HCl, H2SO4.

PH i sterke syrer/baser: pH = -log {[H3O+]}, {…} betyr konsentrasjonen av.
Eks: pH av HCl:
[HCl] =0,07208 mol/L= [H30+]
pH = -lg [H30+] = 1,1422

pH av NaOH:
Når vi har en sterk base får vi [OH-] istedenfor [H30+]. Da får vi pOH og ikke pH. Så da må vi ta 14 – pOH for å få pH... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater om syre, base og salter

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 09.03.2014
  kort forklaring men bra
 • 16.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Heriiig, tusen taaakk!