Notater om strafferett i Rettslære 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 1
 • Ingen karakter gitt
 • 11
 • 2898
 • Word2007

Sammendrag: Notater om strafferett i Rettslære 1

Oppgaven inneholder notater om strafferett. Ulike typer straff, straffereaksjoner, kriminologi, straffens formål og virkning, straffeansvar, økonomiske forbrytelser, legemsforbrytelser og ellers notater og henvisninger til rette paragrafer.

Dalefag, Rettslære 1

Utdrag

Straffens formål og virkning
Hva er straff?
Straff er et onde staten påfører en lovbryter i den hensikt at lovbruddet skal føes som et onde. Hensikten er at man skal oppleve som et onde, og ikke bare en negative uformell sanksjon eller reaksjon.

Hvorfor straffer vi?
VI straffer fordi straff er nyttig for samfunnet. Det er også viktig for å vise de lovlydige at de som ikke følger reglene får straffer, og at vi har et rettssystem som fungerer. Her er det også viktig at straffenivået ikke blir satt så lavt at det ikke har noen funksjon verken for de som bryter loven eller for de rundt som ser på sakene. I det siste har det derfor blirr hardere straffer for drap, grov vold og seksuallovbrudd... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater om strafferett i Rettslære 1

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 31.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  Gode notater for å få oversikt over temaet "Strafferett".