Kapittel 10 Kampanjeplan | Notater | | Markedsføring og ledelse 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 314
 • Word2007

Sammendrag: Kapittel 10 Kampanjeplan | Notater | | Markedsføring og ledelse 2

Notater til kapittel om kampanjeplanlegging fra kapittel 10 i Markedsføring og ledelse 2
av Per Emil Nørgaard og Bengt E. Olsen.

Markedsplan
Kampanjeplan
5 arbeidsfaser i en kampanje

Utdrag

Kap 10: Kampanjeplan
Markedsplan
• Plan for bedriftens totale markedsføring
• Gjelder gjerne for et år
• Består av;
- Forretningside, overordnende mål og overordnende strategier
- Situasjonsanalyse
- Markedsmål og markedsstrategier
Kampanjeplan
• Skal styre bedriftens ressurser mot klart definerte delmål:
- Tid
- Penger
- Mennesker aktiviteter
5 arbeidsfaser i en kampanje:
1. Vurdering av nåsituasjonen og fastsetting av kampanjemål
• Situasjonsanalyse
• konkretisere hensikten med kampanjen
- Produktmål:
gjøre produktet kjent
- Økonomiske mål:
For eksempel: fortjeneste ell omsetning
- Aktivitetsmål:
f. eks antall mennesker som skal vite om bedriftens produkt
- Tidsmål:
Hvor lang tid det skal ta før bedriften oppnår ønsket resultat

2. Definering av målgruppe
• Hvem skal kampanjen rette seg mot?
- En eller flere målgrupper

3. Budsjettering, utpeking av ansvarlige og fastsetting av tidspunkt... Kjøp tilgang for å lese mer

Kapittel 10 Kampanjeplan | Notater | | Markedsføring og ledelse 2

[13]
Brukernes anmeldelser
 • 27.02.2014
  råå side, jeg liker dere, skuffer aldri, kanskje litt mer detaljert neste gang?
 • 25.03.2014
  Fint og oversiktlig sammendrag. Kunne kanskje vært litt mer utfyllende
 • 07.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  denne her var utrolig dårlig. er det mulig.
 • 24.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Savnet mer detaljer, 3 stjerner