Notater om energi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Naturfag
  • Ingen karakter gitt
  • 5
  • 1134
  • PDF

Sammendrag: Notater om energi

Notater i naturfag om Energi og blant annet:
Kraft, virkningsgrad, energikilder og energibærere.

Utdrag

Energi er et begrep vi bruker for å beskrive det som må til for at noe skal røre på seg og forflytte seg, endre form eller endre temperatur.

Energi en er som gjør det mulig å utføre arbeid. Jo mer energi som er tilgjengelig, desto mer arbeid kan utføres.

Eks på kraft, arbeid og energi (du kaster en ball ):
- Du utøver en kraft på ballen.
- Kraften på ballen gjør at ballens fart endres. Kraften bestemmer også hvilken retning ballen får.
- Når du utfører en kraft på ballen over en viss strekning, utfører ballen er arbeid.
- Energi må til får å gjøre et arbeid. Den kommer fra maten du har spist.
- Det er overført energi fra maten til musklene dine og derfra til ballen.
- Ballen har fått energi. Måå kan ballen selv utføre et arbeid. Den kan f.eks knuse en rute.
Krefter kan forandre farten, retning og formen til en gjenstand.

Målenheten for kraft er newton (N).

For å utføre et arbeid kreves det energi. Arbeid og energi henger altså nøye sammen. Enheten for arbeid og energi er den samme (Joule) (J)... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater om energi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.