Notater om avtalerett og erstatningsrett

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • Ingen karakter gitt
 • 12
 • 1504
 • PDF

Sammendrag: Notater om avtalerett og erstatningsrett

I: de tre grunnprinsippene i avtaleretten.
II: Avtaleinngåelse
III – Fullmakt
IV – Ugyldighet

Elevens kommentar

Drøfting rundt eventuelle problemstilling og formuleringsevne kan gjøres noe bedre.

Utdrag

1) Kontrakter skal holdes. Kontrakter er juridisk bindene, det vil si: de kan oppfylles ved hjelp av rettsapparatet.
Unntak: en kontrakt kan bli ugyldig dersom det er rettslige mangler ved:
- Partene. Eks. umyndighet
- Formen Eks. muntlig ektepakt
- Tilblivelsen Eks. grov tvang
- Innholdet Eks. kontrakt med urimelig innhold

2) Formfrihet
Kontrakter kan inngås skriftlig, muntlig, ved tegn, konkludent adferd, etc.
NB: skriftlige kontrakter gir bedre bevisverdi.
Unntak:
- Ektepakter, E§54
- Tariffavtaler skal være skriftlige

3) Avtalefrihet
Avtalefrihet innebærer at partene fritt kan bestemme innholdet i en kontrakt. ( pris, leveringsvilkår, betalingsbetingelser, renter, etc.)
Avtalefriheten er begrenset gjennom:
- Ufravikelige lover. Eks. arbeidsmiljøloven
- Standardkontrakter(kontrakter der avtalevilkårene helt eller delvis er bestemt på... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater om avtalerett og erstatningsrett

[16]
Brukernes anmeldelser
 • 27.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt greit. Veldig oversiktelig. Inneholder det meste som er verdt å ha med.
 • 20.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Var bra, men kunne vært mer med henvisninger til lover
 • 30.05.2016
  okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 16.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Suuuuper!! takk takk