Notater om Immanuel Kant (Ex. phil.)

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Høgskole og universitet 1. år
 • Ex. phil.
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1026
 • Word2007

Sammendrag: Notater om Immanuel Kant (Ex. phil.)

Oppgaven inneholder stikkord og notater om Immanuel Kant og hans erkjennelsesteori og etikk. Stikkordene kommer blant annet inn på a priori, a posteriori, Descartes, Hume, metafysikk og det kategoriske imperativ.

Innhold

Immanuel kant
Erkjennelsesteori
Etikk

Utdrag

- 1724-1804, Tysk filosof
- ”Kritikk av den rene fornuft”
- Erkjennelsesteori – Hvordan mennesker får viten
- Vil gi metafysikken en vitenskapelig status
- Tatt opp kampen etter Descartes og Hume, ”Hva kan jeg vite?”, mente at de tok feil – på ulik måte.
- Det store spørsmålet i Kants ”Kritikk av den rene fornuft” er – hvordan er syntetiske påstander a priori mulige?
- Metafysikken har så langt vært i vaklende tilstand mener Kant. Dette fordi tenkere som Descartes og Hume ikke har klart å skille mellom analytiske og syntetiske påstander.
- Fire viktige fagtermer i Kants erkjennelsesteori er a priori, a posteriori, analytisk og syntetisk.
- A priori – uavhengig av all erfaring overhodet, sansning ikke nødvendig for å avgjøre om påstanden er sann eller ikke
- A posteriori – Avhengig av erfaring, jeg må bruke sansene mine for å vite om påstanden er korrekt eller ei... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater om Immanuel Kant (Ex. phil.)

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 03.04.2014
  Ganske gode notater. Greie å forstå om man har lest litt fra før. Gir mer forståelse da.
 • 20.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  God oversikt, fått med seg mye nyttig informasjon
 • 17.12.2012
  Skrevet av Student på 1. år
  Helt greie notater om Kant.
 • 17.09.2012
  Skrevet av Student på 2. år
  meget fornøyd, takk for god hjelp