Notater kap. 5: Ressurser, næringsliv og bosetning i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 898
 • Word2007

Sammendrag: Notater kap. 5: Ressurser, næringsliv og bosetning i Norge

Notater fra Kap. 5: Ressurser, Næringsliv og bosetning i Norge.

Cappelen Damm Ny Geografi.

Innhold

Fiskerinæringen og Energiressurser
Fiskerinæringen
Ressursgrunnlaget for fiskeriene
Utnytting av ressursene i havet - fra fritt fiske til strenge reguleringer
Energiressurser
Vannkraft
Olje og gass
Litt petroleumsgeologi - dannelse av olje og gass
Petroleumsvirksomheten og miljøet

Utdrag

Fiskerinæringen
• Norge er en av de store fiskerinasjonene i verden, og fiskeri er en av de viktigste eksportnæringene våre.
• Folk slo seg ned der det var naturlig havn. Jordbruk og fisking var en vanlig levevei.
• I dag har fortsatt mange mennesker fremdeles arbeid i fiskerinæringen
o Spesielt i Finnmark, men også i Nordland, Troms, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.
• I de siste tiårene har fiskerinæringen blitt rasjonalisert og antallet arbeidsplasser er redusert, som i andre primærnæringer... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater kap. 5: Ressurser, næringsliv og bosetning i Norge

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 02.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg1
  Lite faktastoff, mangler begreper og sentrale ord fra kapittlet.
 • 11.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg1
  Bra skrevet. Du har med mye informasjon om selve kapitlet.
 • 12.07.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  Bra oversikt over hele kapittelet
 • 29.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  Mye bra fakta, og bra skrevet