Kommunikasjon og massemedier | Notater kap 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 2467
 • Word2007

Sammendrag: Kommunikasjon og massemedier | Notater kap 2

Oppgaven inneholder notater og ordbegrep til sosiologiprøve knyttet til Kapittel 2 om Kommunikasjon og massemedier.

Bok "Individ, kultur og samfunn vg2"

Innhold

Hva er kommunikasjon?
Personlig kommunikasjon og massekommunikasjon
Hva er massemedier?
Mediesamfunnet i endring
Dagens mediebruk
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (ikt)
Blir vi mer like hverandre?
Hvordan påvirkes vi?
Fjernsyn og barn
Påvirker mediene samfunnet?
Medier og andre prosesser

Utdrag

HVA ER KOMMUNIKASJON?
Definisjon: Utveksling av menings- eller betydningsinnhold mellom individer og grupper ved hjelp av et felles system av symboler eller overføring eller utveksling av informasjon mellom personer.
Verbal og ikke-verbal: Omfatter kroppsuttrykk som smil eller sinne. Skrift, altså det vi leser, er en form for ikke-verbal kommunikasjon. Bokstavene fungerer som symboler. Når man snakker sammen kommuniserer man verbalt.

Ulike former: Det foregår kommunikasjon mellom dyr og mellom mennesker og dyr. Kommunikasjon skjer også mellom tekniske systemer, som for eksempel mellom måleinstrumenter og en datamaskin.

Utvikling: Helt siden forskerne fikk interesse for kommunikasjon som vitenskap og utviklet ulike teorier, har utviklingen hengt sammen med fremveksten av moderne massemedier og ny kommunikasjonsteknologi.

Ulike måter: Kommunikasjon innebærer å dele tanker, følelser og kunnskap. Vi kommuniserer på ulike måter avhengig av hvem vi kommuniserer med, og hvordan. Vi bruker forskjellige ord og uttrykk avhengig av om vi snakker med foreldre eller venner. Vi bruker gjerne et annet språk hvis vi chatter eller kommuniserer via sms. Forkortelser er også en del av dette. Valg av kommunikasjonsmåte handler om hvilket budskap vi har. Noe egner seg ikke som ikke-verbal kommunikasjon, og motsatt.
PERSONLIG KOMMUNIKASJON OG MASSEKOMMUNIKASJON
Personlig kommunikasjon: Personlig kommunikasjon foregår mellom mennesker, enten mellom to personer eller i grupper, som i klasserommet.
Massekommunikasjon: Massekommunikasjon innebærer at en sender formidler et budskap til mange.

Toveiskommunikasjon: Toveiskommunikasjon kjennetegner en aktiv sender og en aktiv mottaker. Deltakerne veksler på rollene som sender og mottaker. Fordelen med toveiskommunikasjon er at det er mulig å oppklare misforståelser og dermed komme frem til en felles forståelse.
Personlig mediert kommunikasjon: Kommunikasjonen har elementer av både det vi forbinder med massekommunikasjon og personlig kommunikasjon, som for eksempel at man publiserer et bilde på nettet som er ment kun for vennegjengen, men så får det langt større publikum enn forventet.

HVA ER MASSEMEDIER?
Definisjon: Teknologiske meddelelsesmidler som gjør det mulig å nå et stort og sammensatt publikum på kort tid innenfor et geografisk vidt område.
Eksempler: Eksempler på massemedier er aviser, tv og radio. De produserer stoff for et stort publikum og kan nå mange på en gang. Ukeblader, bøker, tidsskrifter, film, cd-er og internett er også massemedier.

Nye medier: Nye medier er en beskrivelse av former for elektronisk kommunikasjon gjort tilgjengelig av datateknologi. Nye medier står i et motsetningsforhold til ”gamle medier”, som hovedsakelig er papirbaserte medier som aviser, magasiner og enveiskommuniserende medier som radio og tv.
Kommersielle aktører: En kommersiell aktør er kort sagt en aktør som leverer et produkt, som den vedkommende aktøren ønsker/forventer å tjene penger på... Kjøp tilgang for å lese mer

Kommunikasjon og massemedier | Notater kap 2

[12]
Brukernes anmeldelser
 • 13.02.2014
  Dette er veldig bra! du får med deg det viktigste i boka! fikk 6'er på grunn av dette. 6 stjerner fra meg
 • 02.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Tusen takk! Nå kommer jeg til å være ekstra forberedt til neste prøve
 • 19.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra !! hjalp meg veldig mye. takk :)
 • 15.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg1
  veldig bra fornøyd bruker