Notater fra hele naturfagsboka (Senit, VG1)

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • Ingen karakter gitt
 • 15
 • 6903
 • Word2007

Sammendrag: Notater fra hele naturfagsboka (Senit, VG1)

Denne oppgaven inneholder notater fra alle kapitlene i VG1 naturfag. Boka heter Senit.

Senit NATURFAG

Lærers kommentar

Kun notater til en eventuell eksamen, så ingen kommentar fra lærer.

Elevens kommentar

Oversiktlig, anbefales å lese på.

Innhold

KAPITTEL 1 – ØKOLOGI
KAPITTEL 2 – BØLGER OG STRÅLING
KAPITTEL 3 – RADIOAKTIVITET
KAPITTEL 4 – ERNÆRING OG HELSE
KAPITTEL 5 – ENERGI FRA KJEMISKE REAKSJONER
KAPITTEL 6 – ENERGI OG FRAMTID
KAPITTEL 7 – DEN GENETISKE KODEN

Utdrag

KAPITTEL 1 – ØKOLOGI
Økologi – Læren om samspillet og sammenhengene i naturen. Økologi handler om rollen mennesket har i naturmiljøet, og om hvordan det virker inn på dette miljøet.

Tilpasning – Eks. rypa har gråbrun fjærdrakt om sommeren, mens den er helt hvit på vinteren.

Samspill og sammenhenger – Organismer kan virke inn på sitt eget og andres livsmiljøer. De påvirker også hverandre. Dyr spiser planter/andre dyr og kan selv bli spist.

Art – Alle individer som naturlig kan få fruktbart avkom med hverandre.

Populasjon – Alle individer av en art i et bestemt område (blir også kalt bestand eller stamme).

Samfunn – Alle populasjoner av planter og dyr som normalt lever sammen i et område.

Økosystem – Alle plante- og dyresamfunn i et område, sammen med det miljøet de lever i.

Faktorer som regulerer populasjonsvekst – Eks. Matmangel, naturlige fiender, plassmangel og opphoping av avfallsstoffer. Faktorene som regulerer veksten i en populasjon kan være tetthetsavhengige eller ikke-tetthetsavhengige.

Tetthetsavhengige faktorer – Når faktorer som begrenser veksten i en populasjon, får større virkning jo større tettheten er. (Konkurranse, avfall, stress, sykdommer)

Ikke-tetthetsavhengige faktorer – Når faktorene som regulerer utviklingen av en bestand eller populasjon er uavhengig av hvor stor tettheten er.

Naturlig utvalg – Gjennom naturlig utvalg får de genetiske egenskapene til individer som greier seg bedre enn andre, større utbredelse i populasjonen... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater fra hele naturfagsboka (Senit, VG1)

[14]
Brukernes anmeldelser
 • 21.11.2022
  Jeg satt med Senit og det er en del i denne oppsummeringen som ikke står i boken og en del i boken som ikke står i oppsummeringen. Det summeres blant annet opp energi og framtid med energilovene som ikke finnes i boka i det hele tatt. Det er mulig dette er en bok fra før kunnskapsløftet?
 • 04.05.2014
  kort og greit. akkuratt det man trenger om man skal opp til eksamen eller ha en "tentamen" i det :) veldig fint at det utdypes der det er behov for det !! virkelig til hjelp! det eneste er at man med fordel hunne lagt til noen eksempler for det er det som er blitt kuttet ut mest
 • 15.03.2017
  Skrevet av Elev på Vg1
  bra oppsummmering av boken.
 • 30.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Var god oppsummering som gjorde lette å pugge.