Notater Sosiologi kapittel 1 "Individ og samfunn"

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Sosiologi og sosialantropologi
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 467
  • PDF

Sammendrag: Notater Sosiologi kapittel 1 "Individ og samfunn"

Om du skal ha prøve eller fremføring i kapittel 1 i sosiologi i VG2 er dette notater som kan være til stor hjelp. Det er fra sosiologiboka "Individ og samfunn".

Innhold

Sanksjoner
Formelle og uformelle sanksjoner
Sosiale roller
Tildelte og ervervede roller
Rollekonflikt
Kjønnsroller

Utdrag

Sanksjoner
- I sosialiseringen blir et ofte brukt straff og belønninger. SANKSJONER
- Sanksjoner= reaksjoner på atferd eller holdninger. Både positive og negative.
- Positive:
o Forsterke ønsket atferd
- Negative:
o Korrigere uønsket atferd
- Å bruke sanksjoner er en form for sosial kontroll.
- Kan skje tydelig (ord) eller mindre tydelig (himle med øynene etc)
- Ikke alle sanksjoner er like viktige. Sanksjoner fra våre nærmeste påvirker oss mest.
Formelle og uformelle sanksjoner
- Formelle sanksjoner kan bli gitt av de med formell myndighet. (domstoler dømme kriminelle)
- Uformelle sanksjoner er reaksjoner fra venner, foreldre besteforeldre etc.
- Brudd på formelle normer  formell sanksjoner. Brudd på uformelle normer  uformell sanksjoner.
- Mennesker som fortsetter med AVVIK etter at du har blitt utsatt for sanksjoner, kan bidra til å endre normene. – de første som var samboere ble møtt med sanksjoner, nå er det blitt akseptert. Også homofili og likestilling!... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater Sosiologi kapittel 1 "Individ og samfunn"

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.