Notater Geografi KP 3: Ytre krefter former landskapet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 2427
 • Word2007

Sammendrag: Notater Geografi KP 3: Ytre krefter former landskapet

Oppgaven inneholder notater fra kapittel 3 "ytre krefter former landskapet" i Cappelens lærebok i Geografi på Vg1.

Notatene er skrevet som sammenhengende tekst og omhandler blant annet forvitring, massebevegelse, erosjon og isbreer.

Utdrag

1. Rennende vann, isbreer, bølger tærer på landskapet. Biter av bergrunnen blir revet løs, og fraktet til lavere områder der de kan bli avsatt som grus, sand eller leire. Alle disse prosessene er med på å forandre landskapet. Endringene skjer over lang tid, men kan i tilfeller også skje raskt

2. Forvitring berg som ligger i overflaten et stadig utsatt for endringer temperatur og fuktighet. Over tid går deler av i oppløsning eller smuldrer i store og små biter, denne nedbrytings type kalles for forvitring.

Kjemisk forvitring blir den kjemiske sammensetningen i mineralene forandret. Altså mineralene blir løst opp i vann, eller kjemisk forvitring kan skyldes at det blir dannet nye mineraler med en annen kjemisk sammensetning enn den opprinnelige. Tilgang på vann er en forutsetning for de fleste former av kjemisk forvitring. De kjemiske reaksjonene skyldes at vann innholder oppløste stoffer, eks: CO2, O2. Kjemisk forvitring går raskere i varme omgivelser – varmt og fuktig klima. Oppløsning av kalkstein er en type kjemiskforvitring som også er effektiv i kalde områder – vannet i naturen innholder en del oppløst CO2 – en slik svak karbonsyre reagerer med mineralet kalkspat(CaCO3) et stoff som kalksteinen innholder, og steinen går på denne måten i oppløsning (kan føre til at kanaler og grøfter dannes)

Mekanisk forvitring(fysisk forvitring) I denne form for forvitring er det fysiske krefter som sørger for nedbrytningen av berger. Mineraler utvides ved oppvarming og trekker seg ved avkjøling (som andre stoffer), ved gjentatte ganger kan berget sprekke opp i biter  Temperaturutvikling foregår mest i ørken områder, der berget varmes veldig om dagen, mens om natten kan temp. falle helt ned til frysepunktet... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater Geografi KP 3: Ytre krefter former landskapet

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 01.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg1
  Kunne vært litt mer oversiktlig, også kunne den ha hatt overskrifter slik at det er lettere å skille mellom "kapitlene".
 • 27.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg1
  Hei! Det var en del formuleringsfeil, men alt i alt var dette veldig til hjelp! En helt OK oversikt.
 • 06.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  det er helt hjelp full
 • 24.11.2011
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Litt rotete, men god info