Den organiserte norske idrettens historie | Sammendrag

Se flere anmeldelser 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 (11 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Idrettsfag Vg2

Fag

Idrett og samfunn 1-1

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

3

Antall ord

713

Filformat

Word2003

Den organiserte norske idrettens historie | Sammendrag

Sammendrag om historien til den organiserte idretten i Norge. Sammendraget er utmerket til bruk til repetisjon av norsk idrettshistorie før en prøve.

Innhold
Samfunnsutvikling og organisering
Skytterlagene – idrett som forsvarssak
Turnforeningen – idrett for sunnhet og helse
Den engelske sporten – idrett for idrettens egen del
Splittelse – Centralforeningen og sporten
Samling – Landsforbundet i 1919
Arbeidernes Idrettsforbund (AIF)
Mot ny samling
Idretten under krigen
NIF og STUI blir opprettet
Stagnasjon 1950 – 1965
Idretten i vekst 1965 – 1985

Utdrag
- Organisering begynte på 1800-tallet, henger med den generelle samfunnsutviklingen.
- Folk flyttet fra bygda til byer.
- 1919, kortere arbeidsdager. Folk fikk fritid.
- Fritid skapte nye behov.
- Industrialiseringen førte med seg nye idealer. Framskritt. Måling av resultater og rekorder både i samfunnet og idrettsbanen... [Les mer nå]