Notater - markedsføring, markeder og psykologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • Ingen karakter gitt
  • 10
  • 2426
  • Word2007

Sammendrag: Notater - markedsføring, markeder og psykologi

Dette er notater til markedsføring og ledelse prøve 1, kapittel 1-3. God hjelp for dem som ikke rekker å skrive egne notater.

Den hører til Visjon 1

Lærers kommentar

Læreren har ikke kommentert notatene, men jeg fikk 5 på prøven.

Elevens kommentar

Den er skrevet på min måte, slik at jeg best forstår det. Andre må kanskje endre litt.

Utdrag

¤ Markedsføring = Å planlegge og å gjennomføre aktiviteter som tar sikte på at det oppstår byttehandel som oppfyller organisasjonens mål ved å tilfredsstille behov i markedet.
¤ Ledelse = Å oppnå resultater/mål gjennom mennesker. Bør ha disse egenskapene: god veileder, skape trygghet og samarbeid og spesielt kunne motivere.
¤ Organisasjon = En gruppe mennesker som forsøker og nå bestemte mål gjennom samarbeid.

- Markedsføring drives fordi det alltid eksisterer behov for et eller annet produkt, og dette behovet ønsker noen å tilfredsstille og derved skaffe seg inntekter eller andre fordeler... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater - markedsføring, markeder og psykologi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.