Notater - Samfunnsfag Kap 2 -Arbeidsliv og økonomi-

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg1
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 2278
 • Word2003

Sammendrag: Notater - Samfunnsfag Kap 2 -Arbeidsliv og økonomi-

Notater - Samfunnsfag Kap 2 -Arbeidsliv og økonomi.


Markedsøkonomi
Kommandoøkonomi/planøkonomi:
Blandingsøkonomi
Velstandssamfunn
Velferdsstat
Fordeler med velferdsstat:
Hvordan oppnå et velferdssamfunn?
Trusler mot velferdssamfunnet
Velferden truer den enkeltes frihet?:
For dyr velferdsstat?
Arbeid
Arbeidsledighet
Hvorfor arbeidsløshet?
Hvordan motvirke arbeidsløshet?
Aetat:
GRATIS PASSASJER
Multilateral vs. Bilateral

Notater - Samfunnsfag Kap 2 -Arbeidsliv og økonomi-

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 16.12.2011
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Takk for en bra innlevering, denne var til stort hjelp til prøven :)