Oppgaver - Menneskets tidlige utvikling

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg2
  • Historie
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 473
  • Word2007

Sammendrag: Oppgaver - Menneskets tidlige utvikling

Besvarer oppgaver om menneskets utvikling.

Spørsmålene hører til kap. 1 i historieboken portal eldre historie.

Lærers kommentar:
Greie svar på oppgavene

Elevens forslag til forbedringer:
Enkelte svar er litt korte, men får med seg hovedpunktene

Utdrag

Kapittel 1 – Menneskets tidlige utvikling
1. Hvilke særtrekk kan vi si er typiske for mennesket?
- Kontrollere det miljøet vi lever i
- Språk, selvbevissthet og evne til problemløsning
- Evnen til å formidle kompliserte ferdigheter og kunnskaper videre til neste generasjon

2. Hvor lenge er det siden de første menneskene vandret ut fra Afrika?
- Det er om lag 100 000 år siden de første menneskene vandret ut fra Afrika... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppgaver - Menneskets tidlige utvikling

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.