Notater - Markedsføringsrepetisjonsoppgaver

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Markedsføring og ledelse 1
 • Ingen karakter gitt
 • 6
 • 856
 • Word2003

Sammendrag: Notater - Markedsføringsrepetisjonsoppgaver

Det mest vesentlige i markedsføring 1. Rep. oppgaver.

Markedsføring Rep. Oppgaver fra MFL1

Spørsmål:

1. Forklar hva som menes med en forretningside.
2. Hva analyserer du I en SOFT-analyse?
3. Hva menes med markedssegmetering.
4. Forklar begrepet produkt.
5. Hvilke 2 hovedtyper av markedsundersøkelser har vi?
6. Gjøre rede for kjøpsroller og kjøpsprossessen på forbrukermarkedet og de proffesjonelle markedene.
7. Nevn 3 hovedmåter å fastsette pris på
8. Hva menes med begrepet markedsorientering?
9. Sett opp markedsplanen punktvis.
10. Hva som kjennetegner forbrukermarkedet og profesjonelle og internasjonale markeder.
11. Gjør rede for diffusjon og adopsjon
12. Lage en kommunikasjonsmodell, hva menes med markedskommunikasjon?

Utdrag

6. Gjøre rede for kjøpsroller og kjøpsprossessen på forbrukermarkedet og de proffesjonelle markedene.

Med kjøpsroller tenker vi på at et kjøp bestemmes av flere personer, og at de enkelte personene har forskjellige roller.

På forbrukermarkedet har vi disse rollene: initiativtaker, påvirker, beslutningstaker, kjøper og bruker.

Innenfor de profesjonelle markedene (bedriftsmarkedet) vi følgende kjøpsroller: initiativtaker, bruker, påvirker, beslutter, innkjøper og portvakt.

Prosessen som kjøperen (Forbrukermarkedet) gjennomgår før han tar beslutning om kjøp, kalles kjøpsprosessen. Det er vanlig å dele den inn i disse fem trinnene:
1 problemerkjennelse
2 informasjonssøking
3 vurdering av alternativer
4 kjøpsbeslutning
5 bedømming

På bedriftsmarkedet (professjonelle markedet) finner vi disse tre typene av kjøpssituasjoner: nyanskaffelse, rent gjenkjøp og overveid gjenkjøp... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater - Markedsføringsrepetisjonsoppgaver

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 02.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Oppgaven var bra besvart, kunne skrevet litt mer utfullende svar!
 • 24.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  virker bra, kunne vert litt mer spesifik