Notater - Kjernefysikk, krefter og bevegelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk 1
 • 5
 • 5
 • 1027
 • Word2003

Sammendrag: Notater - Kjernefysikk, krefter og bevegelse

Eksamen om kjernefysikk, krefter og bevegelse. Dette er mine notat ark til temaet.

Muntlig eksamen der temaet var kjernefysikk, krefter og bevegelse.

Utdrag

Kjernefysikk
- Kvarker: bygger nøytroner og protoner. (u,d,c,s,t,b)
- U og d bygger nukleonene og de har en ladning (u=2/3e | d=-1/3e)
- Protoner uud | nøytroner udd
- Foton med høy energi kan bli omdannet til elektron og et positron (e+)
- Sterk kjernekraft:Protoner med avstand 10^-15 eller mindre. Inne i atomkjerner er det sterk kjernekraft som holder nøytroner og protoner sammen
- Svak kjernakraft. Nøytron kan omdannes til proton og elektron sammen med et nøytrino.
- Radioaktivitet:
o A-stråling er partikler som består av 2 protoner og 2 nøytroner, som heliumkjernen ( )
o B-stråling er elektroner ( )
 I en ustabil kjerne kan et nøytron bli omdannet til et proton, et elektron og et antinøytrino.

Kraft og bevegelse:
- En kraft virker alltid fra ett legeme på et annet
- Et legeme som blir påvirket av en kraft fra et legeme, virker tilbake med en kraft.
- En kraft kan endre farten og/eller endre formen til et legeme
- Symbol for kraft er F(force), enheten er N(newton). Krefter har både verdi og retning(vektor)
- N(ormalkraften) og R(friksjonskraften) er komponenter av kraften U
- Fjernkrefter: Påvirker et legeme uten synlig kontakt (Tyngde, elektriske og - magnetiske)
- Kontaktkrefter: Alle andre krefter opptrer der to legemer kommer i berøring med hverandre.
- Newtons 3. lov: Når en kraft virket på et legeme, vil legemet virke tilbake med like stor kraft (F = F')... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater - Kjernefysikk, krefter og bevegelse

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 30.05.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 21.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Ekstremt mye bra her ja! :o