Forbrukerlære, Å etablere en bedrift og Regnskap | Notater

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • Ingen karakter gitt
  • 9
  • 3867
  • Word2003

Sammendrag: Forbrukerlære, Å etablere en bedrift og Regnskap | Notater

Notater:
Forbrukerlære –kapittel 7
Å etablere en bedrift – kapittel 8
Regnskap – kapittel 9

Spektrum boka.

Overordnet Innhold:
Forbrukerkjøpsloven
Hva kan kjøperen kreve ved mangler og forsinkelser?
Reklamere
Klagefrist ved mangler
Maksimal klagefrist
Garanti
Forsinkelse
Hvilke plikter har kjøperen?
Avbestilling og retur
Selgerens plikter
Angreskjema
Kredittkjøpsloven
Kredittkort
Regler for markedsføring
Klagebehandling
SELSKAPSFORMER
Ansvarlig selskap (ANS)
Enkeltmannsforetak
Aksjeselskap (AS)
LOVVERKET
FINANSIERINGSFORMER
Resultatregnskap
Hva kan vi lese ut av resultatregnskapet og balanseregnskapet?

Forbrukerlære, Å etablere en bedrift og Regnskap | Notater

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.