Notat om novelleanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 3
 • 863
 • Word2003

Sammendrag: Notat om novelleanalyse

Notat om novelleanalyse.

Utdrag

Novelleanalyse
En novelle er en litterær sjanger og karakteriseres av en relativt kort, sammenhengende, fortellende tekst. Handlingen dreier seg oftest rundt få personer og er konsentrert om en hendelse eller en tilspisset situasjon.

Novellen må ikke forveksles med romanen, som er lengre og gjerne i kapitler. Her er det ofte flere personer involvert enn i novellen og handlingen strekker seg ofte over lengre tid.
Her er et analyseoppsett med vanlige, generelle punkter. Husk at dette ikke er en komplett analysestruktur, men det gir en pekepinn på hva analysen bør inneholde. Det kan være noen ulikheter fra skole til skole, så sjekk hva din skole opererer med før du begynner med analysen... Kjøp tilgang for å lese mer

Notat om novelleanalyse

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 17.10.2010
  Bra innhold, og fine punkter.
 • 03.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg1
  tusen takk,, det er veldig bra forklarting.. som kan hjelpe alle oss sudenter :D