Notat om diktanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 292
 • Word2003

Sammendrag: Notat om diktanalyse

Forslag til hvordan en diktanalyse skal lages, og hva den skal inneholde.

Innhold

Presentasjon • Skriv et kort, objektivet handlingsreferat (hvis mulig) • Kommer det fram noen spesiell stemning eller følelse? • Presenter temaet • Er forfatteren synlig i diktet? På hvilken måte henvender han/hun seg til leseren? Komposisjon, stil og språk • Er språket bygd opp etter et spesielt mønster? • Er diktet strofisk eller ikke-strofisk? Finner vi brudd og/eller variasjon? • Er diktet preget av ordrikdom eller ordøkonomisering? • Er gjentakelse – motsetning/kontrast viktige formelementer? • Hvordan avsluttes diktet?

Notat om diktanalyse

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 23.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra mal, tror den blir til god hjelp!
 • 24.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra mal for diktanalyse. Analyseringen av diktet, ble lett som en lek
 • 18.10.2016
  Har jeg seriøst betalt, for å sitte igjen med en haug av symboler og tall i hytt og pine? Skuffet!!
 • 16.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne var til god hjelp