Northern Delights | Situasjonsanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 1
 • 5
 • 22
 • 5938
 • PDF

SWOT-analyse: Northern Delights | Situasjonsanalyse

Oppgave i markedsføring og ledelse om bedriften Northern Delights. Oppgaven omfatter en situasjonsanalyse og swot-analyse av bedriften i tillegg til oppgaver og foretningside og visjon samt en konkurrentanalyse.

Innhold

Del 1 – Situasjonsanalyse

Interne arbeidsbetingelser
Eksterne arbeidsbetingelser.
SWOT-analyse

Del 2 – Forretningside, visjon og overordnede mål

Oppgave 1 a - d
Oppgave 4 (konkurransestrategier)

Del 3 – Konkurrentanalyse

Konkurrentenes mål for fremtiden
Konkurrentenes antakelser om bransjen og seg selv.
Konkurrentenes nåværende strategi
Konkurrentenes kompetanse og ressurser

Utdrag

Interne arbeidsbetingelser

Vi skal nå ta for oss de interne arbeidsbetingelsene i Northern Delights, som en del i situasjonsanalysen i bedriften. På side 82 i Markedsføring og ledelse 1 står det følgende om disse:

”Arbeidsbetingelsene er de forutsetningene bedriften arbeider under. Noen arbeidsbetingelser kan bedriften påvirke selv, mens andre er utenfor bedriftens kontroll. (…)De interne arbeidsbetingelsene er kontrollerbare for bedriften. Dersom for eksempel det norske selskapet Software Innovation har for dårlig kompetanse hos sine IT-ansatte, kan bedriften aktivt rekruttere nye ansatte med høyere kompetanse.”

Det vi kan tolke av dette er at de interne arbeidsbetingelsene er faktorer som bedriften, i forskjellig grad, kan styre og endre. Vi deler disse opp i følgende undergrupper: Personalet og ledelsen, økonomien og konkurransemidlene.

Personalet og ledelsen

De ansatte i en bedrift er viktige innenfor aspekter som effektivitet, service, arbeidsmiljø, kunnskap og kreativitet. Men få ansatte yter maks uten gode ledere som er flinke til å motivere de ansatte og ta styring over problemer og initiativ til løsninger. For Northern Delights' del er det ikke store jobben å gjøre rede for disse, da det hele er en ganske liten familiebedrift. Den ble startet av ekteparet Camilla Nielsen og Niels Westphal og det er disse (og da hovedsakelig Nielsen) som står for bedriftens daglige drift. Per 2008 er det i følge bedriftens hjemmeside totalt fire ansatte, men i følge 1881.no kun 1. Man kan her anta at fire er det mest korrekte.

Det er to registrerte selskaper inne i bildet, henholdsvis Northern Delights og Northern Delights AS. Northern Delights er et enkeltmannsforetak eid av Camilla Nielsen, som også står oppført som daglig leder, styreleder og innehaver. Dette foretaket har ingen aksjekapital, og det foreligger ingen ...

---

SWOT-analyse
I en SWOT-analyse ser vi på bedriftens styrker og svakheter basert på de interne arbeidsbetingelsene, og mulighetene og truslene basert på de eksterne arbeidsbetingelsene.

Styrker
• Med så få ansatte som det Northern Delights har, blir det fort en fellesskapsfølelse blant de ansatte. Den enkeltes innsats har mye å si for bedriften og også for den enkelte. Vi kan derfor anta at arbeidsmoralen og lojaliteten er bra.
• Northern Delights er eid av de samme som driver bedriften, og det er ingen andre eierselskaper inne i bildet. Dette gjør at Camilla Nielsen selv har stor innvirkning på hvordan bedriften drives og man slipper at eksterne krefter griper inn... Kjøp tilgang for å lese mer

Northern Delights | Situasjonsanalyse

[15]
Brukernes anmeldelser
 • 06.12.2010
  Skrevet av Elev på Vg3
  dette var altså da en veldig bra stil. anbefales på det sterkeste ;)
 • 09.05.2012
  veldig bra skrevet, hjalp meg veldig mye til prøva
 • 18.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Flott oppgave, hjalp mye! :)
 • 07.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  jaddddddddddasuger....................