Norske velferdsstaten

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg1
 • Samfunnsfag
 • Ingen karakter gitt
 • 1
 • 386
 • PDF

Norske velferdsstaten

Oppgaven inneholder sprm og svar knyttet til Norges velferdsstat.

1. Hvilke kriterier bruker FN i sin rangering av velstand mellom land?

2. Rangeringen kritiserer for bl.a å være mangelfull i forhold til metoder og utvalg av kriterier. Hvilke kritiske refleksjoner har du gjort deg i arbeidet?

3. Hva betyr velferdsstat (bruk eksempler på velferdsordinger universelle/behovsprøvd) og hvilken samfunnsutvikling ligger til grunn for etableringen?

4. Flere peker på eldrebølgen som en utfordring for velferdsstaten.
a. Hva menes med eldrebølgen?
b. Redegjør for hvordan skattenivået kan brukes som et synspunkt i diskusjonen.

5. Forklar hva vi legger i blandingsøkonomi.

6. Hva menes med et statsbudsjett og har du et par eksempler fra årets budsjett?

Norske velferdsstaten

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 05.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Saklig stil, men litt kort! Kunne vært utdypet bedre.
 • 23.04.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  tusen takk, litt korte setninger, men ellers bra !
 • 02.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt grei, men noe kortfattet.
 • 24.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne hjalp meg, mye informasjon!