Norske pianister og pianokomponister

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Musikk
  • 6
  • 14
  • 3802
  • PDF

Norske pianister og pianokomponister

Innlevering om den norske pianomusikken i romantikken med dypdykk i Edvard Grieg.

Utdrag

Pianoet fikk gjennomslag i Europa fra midten av 1700-tallet. De aller første pianoene kom til Norge i 1779. I en annonse i Norske Intelligenz-Sedler sto det:
«Et Forte¬Piano eller
Pantaleon fallbydes for billig Priis;
Liebhabere behage at
indhente nærmere
Underretning
derom i Bogtrykeriet».

På 1800-tallet ble det vanlig å ha et piano i de rike og velstående hjemmene. Det som ble spilt var klaververker fra de store komponistene ute i Europa - vi hadde ingen store, norske klaverkomponister ennå.

De norske pianistene og pianokomponistene (1800-90)
Komponister som samlet inn folkemusikk
På midten av 1800-tallet begynte innsamlingen av norsk folkemusikk, på samme måte som med eventyrene. Mye av denne folkemusikken som ble samlet inn ble arrangert for piano.
En som gjorde dette var organisten og komponisten Ludvig Mathias Lindeman (1812 – 1887). To viktige verk som bygger på folkemusikken er Norske Fjeld-Melodier fra 1841 og Ældre og nyere norske Fjældmelodier, samlede og bearbeide for Pianoforte 1853 – 1867. Det siste verket bestod av hele 592 melodier som var bånsuller, religiøse folketoner, bruremarsjer, hallinger og springdanser. Lindeman lagde også variasjoner, fuger, preludier og etyder for... Kjøp tilgang for å lese mer

Norske pianister og pianokomponister

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.