Norsk talemål i dag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 1112
 • PDF

Sammendrag: Norsk talemål i dag

Forskjellige begreper innen norsk talemål

Innhold

Geolekt
Idiolekt
Sosiolekt
Dialekt
Multietnolekt

Utdrag

Geolekt:
Geolekt går direkte på det med geografiske avstander. Altså manglende kontakt.
Folk snakker ulikt på forskjellige plasser. Altså geografisk avstand. Ta for eksempel Sauda og Suldal. Den unge generasjonen i Suldal og den unge generasjonen i Sauda snakker ikke så veldig forskjellig i og med at nå er det mye mer kontakt mellom de to kommunene å så går vi på skole sammen og har mye kontakt med hverandre. Før var det vanskeligere å holde kontakten med hverandre pga manglende transportmidler. Før var det jo en hel dagstur med hest og slede for å komme til Suldal. Det kan være en av grunnene til at Sauda og Suldals dialekten er så forskjellige som de er. Det er ikke store avstanden mellom plassene, men det er noen store forskjeller i de to talemåtene allikevel.

Idiolekt:
Er den delen av språket som er spesifikk for et individ. Det finnes mange forskjellige dialekter, men for det om folk snakker den samme dialekten betyr ikke det at alle snakker helt likt. Dialekten er det samme selv om du har noen ord som du sier annerledes enn andre. Det er alt etter hvor foreldrene... Kjøp tilgang for å lese mer

Norsk talemål i dag

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 10.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hele oppsettet blir litt for tynt desverre.
 • 23.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Den var ikke særlig utfyllende
 • 30.01.2011
  veldig bra, hajlp eg stor:)