Norge og Niger | Forskjell i leveforhold

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Norge og Niger | Forskjell i leveforhold

Denne oppgaven handler om forskjellene i leveforhold mellom Norge og Niger, og årsakene ti dette.

Oppgaven tar utgangspunkt i konkrete områder som helse, utdanning og økonomi.
Det blir tatt i bruk ulike sosiologiske teorier for å begrunne forskjellene.

Lærers kommentar

6. Oversiktlig. Godt innhold. God bruk av faguttrykk.

Innhold

Innledning
Økonomidel
Årsaker til ulik økonomi i niger og norge:
Utdanning
Årsaker ift utdanning:
Helsedel
Niger ift norge:

Utdrag

INNLEDNING:
Vi synes det er veldig spennende å se på forskjeller mellom fattige og rike land, og derfor valgte vi et tema som omhandler akkurat dette.
Vi har valgt å se på hvordan goder i verden er fordelt, og for å illustrere dette skal vi se på forskjellene mellom Norge og Niger. Vi vil gjennom det her foredraget fokusere på forskjellene i leveforhold mellom Niger og Norge, nettopp fordi disse landene ligger på hver sin ende av spekteret, altså som rik og fattig.
HDI er et mål på velstand i et land med faktorer som inkluderer fattigdom, lese- og skrivekyndighet, utdanning, forventet levealder, fødselstall med mer. Norge har fra 2007 den høyeste HDIen på 0,971, mens Niger den laveste på 0,340. Derfor vil vi sammenligne disse landene.
Vi kommer til å sammenligne enkeltområdene økonomi, utdanning og helse hos Norge og Niger, og videre kommer vi til å se på mulige årsaker og drøfte hvorfor forskjellene har blitt så store mellom landene våre.
Til slutt så kommer vi til å runde av med en konklusjon.

Økonomidel
Et av områdene vi har valgt å se på i forhold til forskjeller mellom Norge og Niger er økonomien til disse to landene. Vi vil først se litt på Norge sin og deretter Niger.
Ved inngangen til 2000-tallet var Norge det rikeste landet i verden målt i BNP, som vi vet er et mål på verdien av alt som produseres i et land i en viss periode. Årsaken til dette var tilgangen på ressurser som fisk, vannkraft og ikke minst olje. Andre naturressurser som Norge har er jordbruk,... Kjøp tilgang for å lese mer

Norge og Niger | Forskjell i leveforhold

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 13.03.2011
  Skrevet av Elev på Vg1
  Jeg synes denne var til god hjelp, og det ga meg god kunnskap til jeg selv skal skrive oppgave om disse landene. Veldig god struktur.
 • 14.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Jada, enda en god stil! dette tar aldri feil! det er jo helt genialt!<3
 • 11.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Hjalp meg mye! Anbefales.
 • 05.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Imponerende, kjempebra!