Norge i vekst 1500-1800

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • 6
 • 9
 • 3293
 • PDF

Norge i vekst 1500-1800

I denne oppgaven ser jeg nærmere på næringsutviklingen i Norge og synergien mellom den danske kongen og de norske bøndene i denne oppgangstiden(1500-1800).

Problemstilling:
"Hvorfor var kongen avhengig av et nært samarbeid med bøndene i vekstperioden 1500-1800, og hvilke konsekvenser fikk samarbeidet for bondefamiliene?"

+ Repetisjonsspørsmål fra kapittel 4 (1-28)

Lærers kommentar:
Ja, du presenterer flere sosiale kjennetegn med utvikling av ulike næringer og deres organisering. Flott! Du skriver godt og riktig om avhengighetsforholdet mellom kongen og bøndene.

Utdrag

Historie Tema 4 – Norge i vekst 1500-1800

Hvorfor var kongen avhengig av et nært samarbeid med bøndene i vekstperioden 1500-1800, og hvilke konsekvenser fikk samarbeidet for bondefamiliene?

Historikere ser på perioden fra Håkon Håkonsson ble valgt til konge i 1217 og videre frem til 1319 som storhetsperioden i Norsk historie. Norge rådet over store landmasser, handel og kultur blomstret, og nordmenn så nok svært så lyst på fremtiden.

Men det var det ingen grunn til - Norges nedtur startet allerede ved personalunionen med Sverige i 1319, og ting skulle bare bli verre med svartedaudens inntog i 1349. Svartedauden hadde store konsekvenser, inntektsgrunnlaget til staten sank... Kjøp tilgang for å lese mer

Norge i vekst 1500-1800

[24]
Brukernes anmeldelser
 • 22.11.2011
  Skrevet av Student på 5. år
  Det er faktisk veldig kort og godt forklart tekst, med tanke på danskstyre som styrte bøndene i Norge.
 • 29.11.2013
  Bra fremstilling av norge i vekst. Spesielt synergien mellom den danske konge, og det norske folk.
 • 24.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  takk takk takk takk takk
 • 17.04.2016
  Skjønte mykje meir av det no, enn da eg las i boka :) Bra!