Newtons 3. lov - Forsøk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Fysikk 1
  • Godkjent
  • 2
  • 598
  • PDF

Rapport: Newtons 3. lov - Forsøk

Elevøving 2.7 om Newtons 3. lov.

Intensjon/Hensikt
- Undersøke om at, når to gjenstander virker på hverandre med krefter er kreftene like store og motsatt rettet, går i samsvar med Newtons 3. lov.

Fysikk 1. Ergo studiebok.

Lærers kommentar

Godkjent. Flott arbeid

Utdrag

Intensjon/Hensikt
- Undersøke om at, når to gjenstander virker på hverandre med krefter er kreftene like store og motsatt rettet, går i samsvar med Newtons 3. lov.

Utstyr
- Kraftmåler
- Lodd 0,150 kg
- Brevvekt

Fremgangsmåte
Hekt tre lodd sammen og sjekk at massen er til sammen 0,150 kg. Fest deretter loddene i en kraftmåler og senk loddene ned mot en brevvekt. Idet det oppstår kontakt mellom loddene og brevvekta, senker du kraftmåleren litt lengre ned slik at utslaget på kraftmåleren blir litt mindre. Nå virker det to krefter på loddene; brevvekta virker med en kraft mens loddet virker med en motsatt rettet kraft. I den stillingen noterer du ned massen brevvekten viser og utslaget til kraftmåleren... Kjøp tilgang for å lese mer

Newtons 3. lov - Forsøk

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.