Newtons 2. lov på luftputebane | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk 1
 • 5
 • 3
 • 531
 • PDF

Newtons 2. lov på luftputebane | Rapport

Her finner du en rapport fra et forsøk i Fysikk 1 som handler om Newtons 2. lov på luftputebane. Hensikten med forsøket var å finne en sammenheng mellom kraften (F), massen av lodd + vogn (m+M) og akselerasjonen (a). Forsøket utnytter bevegelsesformel a=(v-v0)/t.
Denne rapporten kan dermed brukes til å lære mer om Newtons 2. lov, både ved hjelp av formler og praktisk informasjon.

Innhold

Hensikt
Utstyr
Fremgangsmåte
Resultat
Konklusjon

Utdrag

Luftputebanen stilles vannrett. Vognen har massen M. Vognen er via en liten trinse bundet sammen med ett eller flere lodd med samlet masse m som henger fritt. Tyngden til m er kraften som fører til at m og M får en akselerasjon.
Passeringstidene registreres ved fotocellene A og B på luftputebanen.
• Regn ut farten v(A) og v(B) ved hjelp av en bevegelsesformel. Tiden vognen bruker mellom A og B, er t(AB). Da kan formelen skrives slik:

...

Hold massen m+M konstant, og varier kraften F. For å holde massen konstant, må man bruke det samme loddet og den samme vogna for hvert forsøk.
For å variere kraften, slipper man vogna med forskjellige avstander foran A på luftputebanen (referansepunktet).
Lag en tabell for kraften F og akselerasjonen a. Regn ut forholdet mellom krafta og akselerasjonen for hvert tilfelle.

Forsøksserie 2:
Hold kraften konstant, og varier massen. Altså skal man slippe vogna fra samme punkt i hvert forsøk, og man skal bruke lodd med ulik masse.
Lag en tabell for massen m+M og a. For hvert tilfelle skal... Kjøp tilgang for å lese mer

Newtons 2. lov på luftputebane | Rapport

[16]
Brukernes anmeldelser
 • 08.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  takkerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
 • 02.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  dette hjalp veldig når jeg måtte skrive en report om newtons 2. lov, så takk skal du ha
 • 10.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  er gwtg t eth htre bthytr t g
 • 09.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra! åsapoijdufhgkspwieaoåjfps