Naturfag fokusspørsmål Energi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Ungdomsskolen 10. klasse
 • Naturfag
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 717
 • PDF

Naturfag fokusspørsmål Energi

Fullstendige svar på fokusspørsmål om Energi.

Spørsmål der besvares i oppgaven:
Fokusspørsmål, s.84:
1 )Hva menes med ordet “stilling” i begrepet stillingsenergi?
2) Alle energiformer kan deles inn i to hovedkategorier. Hvilke?
3) Hvilken energiform kan vi bruke til å lagre energi? Gi to eksempler
4) Hvilken målenhet bruker vi for energi?


Fokusspørsmål, s.86:
1) Hva menes med begrepene energikilde og energimottaker?
2)Hva er en energikjede?
3)Fra økologien vet vi at planter produserer energirike forbindelser. Hvor henter plantene energien fra?
4) Hva kalles prosessen der solenergi omdannes til bioenergi?

Fokusspørsmål , s.88:
1) Hvordan forklarer vi hva energi er ?
2) Hva sier energiloven?
3) Hva menes med begrepene lavverdig og høyverdig?

Fokusspørsmål s. 91:
1) I naturfag brukes ordet kraft om noe helt bestemt. Forklar
2) Hvilken målenhet bruker vi for kraft ?
3) Hva slags instrument bruker vi for å måle en kraft
4) Hva er forskjellen på massen og tyngden av en gjenstand
5) Hvordan finner vi tyngden av en gjenstand når vi kjenner massen?
6) Hvorfor er tyngden av en gjenstand ulik på jorda og på månen?

Naturfag fokusspørsmål Energi

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 17.11.2011
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  jeg digger den <3 det er alt jeg trenger å si, og jeg digger den som har skrevet den :D
 • 31.10.2014
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Denne hjalp meg på spørsmålene, takk takk:)
 • 18.04.2013
  Skrevet av Elev i 9. klasse
  super oppgave til øving til prøve