Naturfag Sammendrag - Stikkord

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • Ingen karakter gitt
 • 20
 • 6514
 • PDF

Naturfag Sammendrag - Stikkord

Skrev dette selv i VG1 for 2 år siden. Pensum er det samme for alle naturfagsbøker, dette sammendraget tar utgangspunkt i Aschehoug & Co sin bok Naturfag 5. Jeg er veldig fornøyd med innholdet. Ble brukt i sammenheng med en 4 timers avkrysningsprøve i hele pensum VG1.

Utdrag

KAP1: Forskning

Hva er en hypotese?
· En hypotese er en antakelse om noe som kan undersøkes eksperimentelt. En hypotese som er bekreftet tilstrekkelig mange ganger, får status som teori.
· Får å teste om en hypotese stemmer, lager man et eksperiment. Hvis resultatene fra forsøket ikke stemmer overens med hypotesen, må hypotesen forkastes(falsifisert).

Hva er en teori?
· En teori brukes til å forklare og forutsi grunnleggende sammenhenger i naturen. De aller sikreste teoriene kalles gjerne naturlover. En sjelden gang må teorier forkastes.

Hva er naturvitenskap?
· Naturvitenskap handler våde om å stille spørsmål og om å svare på spørsmål om den fysiske virkeligheten. Naturvitenskapelige påstander er falsifiserbare. Naturvitenskap er både et produkt og en prosess. Produktet er av alle de teoriene og lovene vi har kommet fram til og prosessen er den metoden vi bruker for å komme fram til teoriene.

Hva er SI-systemet?
· Er det internasjonale enhetssystemet for at alle forskere i hele verden skal bruke de samme enhetene. (meter, kilogram, sekund, amper, kelvin, mol, candela)

KAP2: Økosystemer

Hva er økologi?
· Læren om levene organismers forhold til sitt miljø.

Hva er et økosystem?
· Et økosystem omfatter alle artene som lever innenfor et avgrenset område, i tillegg til det miljøet de lever i.

Hva er en art, populasjon og samfunn?
· En art omfatter de individene som likner hverandre både i bygning og levesett, og som kan få forplantningsdyktig avkom.
· En populasjon er de individene av en art som lever innenfor et avgrenset område.
· Et samfunn består av alle populasjonene som lever innenfor et avgrenset område.

Hva er produsenter?
· Grønne planter kalles produsenter fordi de produserer et organisk stoff av uorganiske stoffer. I fotosyntesen lager de det organiske næringsstoffet glukose av vann og karbondioksid ved hjelp av solenergi.

Hva er forbrukere?
· Dyr som spiser levende planter og dyr, kaller vi forbrukere. De er avhengige av produsentene for å leve.

Hva er en næringskjede, næringsnett og nedbrytere?
· En næringskjede er en rekke av planter og dyr som viser hvem som lever av hvem. De grønne plantene står først i alle næringskjeder.
· I et næringsnett er flere næringskjeder koblet sammen. Et næringsnett viser at flere arter deltar i mer enn èn næringskjede, og at èn og samme art kan være forbrukere på forskjellige nivåer.
· Nedbrytere lever av døde planter og dyr og bryter dem ned til enklere forbindelser.


Hva er symbiose?
Symbiose er en form for tett samspill i naturen mellom to eller flere arter.

Vi kan dele slike samspill i tre:
· Parasittisme: når den ene arten har fordel av samspillet, mens den andre er skadelidende. (eks. Midd som bor på reven.)
· Kommensalisme: Når den ene arten har fordel av samspillet, mens den andre er upåvirket. (eks. Fugler som bygger reir i trær.)
· Mutualisme: Når begge arter har fordel av samspillet. (eks. Oksehakkere på neshorn.)

Hva er suksesjon?
· En gradvis forandring av et økosystem over tid kalles suksesjon. Utviklingsforløpet og endepunktet for forandringen er i hovedsak kjent... Kjøp tilgang for å lese mer

Naturfag Sammendrag - Stikkord

[20]
Brukernes anmeldelser
 • 31.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  En fin oversikt bortsett fra endel ting som er feil. Virker ikke som at personen har forståelse for hva alt han/hun har notert fra tavlen betyr. Savner også en beskrivelse av atomets oppbygning og oktettregelen.
 • 09.04.2011
  For dere som skal opp til eksamen er denne genial til å ha med, lettlest sammendrag som kan være til stor nytte. Det står enkelt forklart og har med det vikstigste i alle kapittelene i boka.
 • 06.12.2022
  En del grove feil.
 • 16.06.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne var ikke god, mangler det kapittelet jeg trengte som var kapittel 3.