Naturfag 5 grunnbok | Oppsumering

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • Ingen karakter gitt
 • 47
 • 20704
 • Word2007

Sammendrag: Naturfag 5 grunnbok | Oppsumering

Oppsumering av naturfag boka.

Kap 1 forskning – undring satt i systemet
Kap 2 økosystemer – natur i endring
Kap 3 Næringsstoffene – energi og byggematerialer for kroppen
Kap 4 ernæring og helse – næringsstoffene omsettes i kroppen
Kap 5 stråling – vi lever i en strålende verden
Kap 6 Radioaktivitet – stråling fra atomkjerner
Kap 7 Arv – livets oppskrift
Kap 8 Bioteknologi og genteknologi fra Mendel til Dolly
Kap 9 Energi – varmeenergi og solenergi for framtiden
Kap 10 mobile energikilder – kjemiske stoffer som energibærere
Kap 11 Bærekraftig utvikling – hva er dette?

Utdrag

Naturfag 5 grunnbok
Kap 1 forskning – undring satt i systemet
1A naturvitenskap – hypoteser, observasjoner og teorier
Hypoteser, observasjoner og teorier
o Naturvitenskap 1: naturvitenskap handler om både å stille spørsmål og å svare på spørsmål om den fysiske virkeligheten. Alle naturvitenskapelige påstander skal være falsifiserbare, det vil si at det skal være mulig å prøve å motbevise dem.
Observasjon – hypotese - teori
o Naturvitenskap 2: naturvitenskap er både et produkt og prosess. Produktet er alle lovene og teoriene vi har kommet fram til. Prosessen er den metoden vi bruker når vi arbeider med naturvitenskapelige problemstillinger.
o Teori og hypotese: en hypotese er en antakelse om noe som kan undersøkes eksperimentelt. En hypotese som er bekreftet tilstrekkelig mange ganger, får status som teori. Mange teori bruker til å forklare og forutsi grunnleggende sammenhenger i naturen. De aller sikreste teoriene kalles gjerne naturlover. En sjelden gang må teorier forkastes.
1B Forskere observasjoner og eksperimenterer – variabelkontroll, gyldighet og usikkerhet
Variabelkontroll, gyldighet og usikkerhet.
o Variabel kontroll: når vi eksperimenter, er det viktig at vi bare endrer på en variabel om gangen... Kjøp tilgang for å lese mer

Naturfag 5 grunnbok | Oppsumering

[70]
Brukernes anmeldelser
 • 30.11.2013
  Skrevet som stikkord (punkter), men med for mye tekst pr. stikkord etter min smak. Ser ut til å ha med alt du må kunne, men mye tekst gjør at det tar tid å finne frem til de faktaene du trenger, og tid er mangelvare på forberedelsesdelen til privatisteksamen.
 • 25.05.2017
  Jevnt over en god oppsummering av pensum Alvorlig mye skrivefeil, kan være til vanskelighet dersom man syns stoffet er tungt fra før av Ellers en veldig fin oversikt, hvor alt det viktigste er tatt med Kunne gjerne vært flere eksempler
 • 10.06.2018
  Skrevet av Elev på Vg2
  BRAAAA TAKK
 • 01.06.2018
  En voldsom menge med skrivefeil! Her har det gått fort i svingende. Dekker det meste om hvert kapittel, men gjør ikke stoffet noe lettere med den dårlige strukturen og alle skrivefeilene.