Naturfag 5 grunnbok | Oppsumering

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg1
 • Naturfag
 • Ingen karakter gitt
 • 47
 • 20704
 • Word2007

Sammendrag: Naturfag 5 grunnbok | Oppsumering

Oppsumering av naturfag boka.

Kap 1 forskning – undring satt i systemet
Kap 2 økosystemer – natur i endring
Kap 3 Næringsstoffene – energi og byggematerialer for kroppen
Kap 4 ernæring og helse – næringsstoffene omsettes i kroppen
Kap 5 stråling – vi lever i en strålende verden
Kap 6 Radioaktivitet – stråling fra atomkjerner
Kap 7 Arv – livets oppskrift
Kap 8 Bioteknologi og genteknologi fra Mendel til Dolly
Kap 9 Energi – varmeenergi og solenergi for framtiden
Kap 10 mobile energikilder – kjemiske stoffer som energibærere
Kap 11 Bærekraftig utvikling – hva er dette?

Utdrag

Naturfag 5 grunnbok
Kap 1 forskning – undring satt i systemet
1A naturvitenskap – hypoteser, observasjoner og teorier
Hypoteser, observasjoner og teorier
o Naturvitenskap 1: naturvitenskap handler om både å stille spørsmål og å svare på spørsmål om den fysiske virkeligheten. Alle naturvitenskapelige påstander skal være falsifiserbare, det vil si at det skal være mulig å prøve å motbevise dem.
Observasjon – hypotese - teori
o Naturvitenskap 2: naturvitenskap er både et produkt og prosess. Produktet er alle lovene og teoriene vi har kommet fram til. Prosessen er den metoden vi bruker når vi arbeider med naturvitenskapelige problemstillinger.
o Teori og hypotese: en hypotese er en antakelse om noe som kan undersøkes eksperimentelt. En hypotese som er bekreftet tilstrekkelig mange ganger, får status som teori. Mange teori bruker til å forklare og forutsi grunnleggende sammenhenger i naturen. De aller sikreste teoriene kalles gjerne naturlover. En sjelden gang må teorier forkastes.
1B Forskere observasjoner og eksperimenterer – variabelkontroll, gyldighet og usikkerhet
Variabelkontroll, gyldighet og usikkerhet.
o Variabel kontroll: når vi eksperimenter, er det viktig at vi bare endrer på en variabel om gangen... Kjøp tilgang for å lese mer

Naturfag 5 grunnbok | Oppsumering

[70]
Brukernes anmeldelser
 • 08.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg1
  kjempe bra, mye bruk for privatist eksamen!
 • 09.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg1
  Bra sammendrag av boken, og til god hjelp til årsprøve.
 • 10.06.2018
  Skrevet av Elev på Vg2
  BRAAAA TAKK
 • 01.06.2018
  En voldsom menge med skrivefeil! Her har det gått fort i svingende. Dekker det meste om hvert kapittel, men gjør ikke stoffet noe lettere med den dårlige strukturen og alle skrivefeilene.