Økosystem og biologisk mangfold

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen 9. klasse
  • Naturfag
  • 5
  • 13
  • 3878
  • PDF

Økosystem og biologisk mangfold

Oppgave om hvordan man kan beskytte naturen. Oppgaven kommer blant annet inn på økosyste, biologisk mangfold, bærekraftig utvikling samt trusler og miljøødeleggelser.

Innhold

Vårt økosystem
Det biologiske mangfoldet
Bærekraftig utvikling
Hvordan bruker vi naturen?
Den tropiske regnskogen – den dampende jungelen
Miljøødeleggelser
Hva truer mangfoldet i norsk natur?
Samene – et godt forbilde
Kilder

Utdrag

DET ER VÅR OPPGAVE Å BESKYTTE NATUREN!

Det er i dag mye utrydding av arter, og vi prøver ikke å beskytte artene våre engang! Vårt biologiske mangfold er truet og Norges natur mangfold er svært truet, og våre ressurser er verdifulle. Det skjønner ikke vi! Vi må lære å utnytte bærekraftig forvaltning av naturressursene våre, for å beskytte dem. Samene er et godt forbilde for oss!

VÅRT ØKOSYSTEM
Et økosystem kan sammenlignes med vår kropp. Inne i kroppen vår er det mange celler og stoffer som vi er ganske avhengige av for å kunne leve friskt og lenge. Lunger, nyrer og et hjerte er andre veldig viktige organer. Hvis vi fjerner noen av cellene og stoffene i kroppen, er det dèt samme som å fjerne de minste forbrukerne i økosystemet. Hva skjer da?... Kjøp tilgang for å lese mer

Økosystem og biologisk mangfold

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.