Naturalismen og realismen | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Idrettsfag Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 3
 • 892
 • PDF

Naturalismen og realismen | Artikkel

Artikkel i norsk som handler om naturalismen og realismne. Oppgaven viser til likheter og forskjeller mellom naturalismen og realismen, og også hvordan disse to epokene sklir inn i hverandre.

Oppgaven belager seg på eksempler fra disse tekstene:
- "Strid for fred" av Arne Garborg
- "Fred" av Arne Garborg
- ”En god samvittighet” av Alexander Kielland
- ”Albertine” av Christian Krohg
- ”Sjur Gabriel” av Amalie Skram

Lærers kommentar

God faglig kunnskap og godt skrevet.

Utdrag

Naturalismen og realismen har så mange skilnader at dei blir delt inn i to epokar. Realismen byrja på midten av 1800-talet, omlag 1830 i Europa og 1875 i Norge, medan naturalismen byrja å ta form på slutten av 1800-talet. Dermed kan vi seie at når realismen ”dabba” meir og meir av, så tok naturalistane meir og meir over. Men sjølv om det fans mange skilnader, så fans det kanskje minst like mange likheiter. Det er desse likheitane som gjer at epokane ”sklir” saman, og gjer så vi kan seie at naturalismen er ein del av realismen.

Tekstane som vart skreve i realismen vart laga for å få opp auga til arbeidarklassa, forfattarane ville at dei skulle sjå kva som var gale og at dei sjølve kunne gjere noko for å betre levekåra sine. Realistane skreiv altså for å prøve å forbetre samfunnsforholda. Slik som i diktet Strid for fred av Arne Garborg: Ja lat oss stride, og lat oss tru, og byggje med tankar ei bivre-bru til den heilage, høge framtid!. Her skriver han at om ein kjempar, så kan ein forme ei betre framtid. Dette viser at ein kan forme si eiga skjebne, noko som sto sterkt i fokus hos realistane.

Hjå naturalistane derimot, vart det skildra korleis forholda var, men ikkje at det kunne gjeras noko med det. Dei meinte at mennesket sin skjebne var bestemt av arv... Kjøp tilgang for å lese mer

Naturalismen og realismen | Artikkel

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 08.05.2012
  Skrevet av Student på 5. år
  Flott nynorsk oppgave om realismen.
 • 27.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra skrevet og til stor hjelp.