Nasjonsbygging og Demokratisering i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • 6
 • 9
 • 2464
 • PDF

Nasjonsbygging og Demokratisering i Norge

Oppgaven inneholder hvordan Nasjonalbyggingen og demokratiseringen i Norge ble til. Oppgaven er er skrudd sammen slik at det er Spørsmål og svar, men det er skrevet slik at det blir en sammensatt tekst.

Lærers kommentar

Dette var meget overbevisende.Du viser svært god forståelse og evne til å bruke denne.
Fortsett sånn!
Viser forøvrig til felles gjennomgang av besvarelsene. Ut over dette kan du ta kontakt for ytterligere redegjørelse av eventuelle uklarheter.

Innhold

Hvordan ble Danmark- Norge trukket inn i Napoleons krigene, hvorfor ble krigene en katastrofe for Norge?
Hva gikk Kieltraktaten ut på ?
Hvordan stilte de ulike grupperingene på Eidsvoll seg til spørsmålet om en Svensk-Norsk union?
Nevn noen viktige punkter i grunnloven 17.mai 1814.
Hvorfor kan vi si at en ny norsk stat ble til i 1814?
Hvilken politikk førte myndighetene ovenfor grupper med en annen etnisk bakgrunn enn nordmenn flest?
Hva er en embetsmann? Hvilken posisjon hadde embetsmennene i det norske politiske systemet på 1800 tallet?
Hva menes med motkulturer? Hvilke motkulturer stod sterkt i Norge på 1800 tallet?
Forklar hvorfor statsrådsaken var så omstridt.
Hvilke konsekvenser fikk innføringen av parlamentarismen for det politiske systemet i Norge?
Nevn noen årsaker til at unionsspørsmålet ble tatt opp til debatt i 1890 årene.
Hvordan stilte Venstre og Høyere seg til unionen med Sverige?

Nasjonsbygging og Demokratisering i Norge

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 08.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra! innholdsrik, god hjelp til prøven!
 • 28.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  meget god opppgave, god hjelp ved prøve!
 • 29.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Har med så å si det viktige
 • 09.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette kom til god nytte!!