Nasjonalisme - ein frigjerande ideologi?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 4
 • 1451
 • PDF

Nynorsk: Nasjonalisme - ein frigjerande ideologi?

Heimeoppgåve i Nyare historie.

En utgreiing om nasjonalismen mellom 1850 - 1914.

Utdrag

Eg har valt å drøfte påstand b, ”nasjonalismen var ein frigjerande ideologi for verdas befolkning mellom 1850 – 1914”. For å kunne drøfte denne påstanden, må eg forklare kva nasjonalisme er. Eg må også ta utgangspunkt i at påstanden er ganske open og udefinert. I kva grad ideologien var frigjerande, og for kven, skal eg prøve å finne ut i oppgåva mi.

Boka definerar omgrepet nasjonalisme slik: ”Ideen om at ei folkegruppe med same nasjonalitet, språk og kultur bør høyre til den same staten”. Nasjonalismen var ei sentral rørsle i Europa gjennom 1800- talet og vart til under den franske revolusjonen og napoleonskrigane. Etter ca 1850 og fram til den første verdskrigen (1914) var han særleg sentral. Målet til nasjonalistane var at nasjonen skulle styrkjast og sveisast saman, og at styrken han hadde skulle visast for andre. I denne samanhengen må eg gå ut i frå at ein frigjerande ideologi er meint med at den har ein effekt for ein nasjon eller ei folkegruppe i den forstand at ein frigjer seg frå andre nasjonar, eller at ein vert samla og uavhengig av andre statar eller nasjonar.

Mot slutten av 1800- talet var nasjonalismen framvist gjennom tre nye straumdrag: Rasisme, sosialdarwinisme og imperialismen. Rasismen deler menneskja i verda inn i forskjellige rasar ut ifrå utsjånad, kor ein kjem frå og gjerne religion. Rasistane meiner at rasen dei tilhører... Kjøp tilgang for å lese mer

Nasjonalisme - ein frigjerande ideologi?

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 26.05.2014
  Hjalp meg mye med prøveøving!
 • 18.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  herlig, meget godt skrevet.
 • 02.02.2014
  Supert, heilt herligt!
 • 21.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  inaofnøioebgioewpgoewg