Treningsnarkomani og treningens påvirkning

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kroppsøving
  • 6
  • 4
  • 1368
  • PDF

Treningsnarkomani og treningens påvirkning

Oppgave om fair play og helse i forbindelse med trening. Oppgaven kommer inn på spiseforstyrrelser, treningsnarkomani, doping, fordeler ved å trene og treningens positive påvirkning i forhold til hjerte- og karsykdommer og enkelte typer kreft.

Lærers kommentar

Alt i alt har du gjort en meget god god jobb. Stå på videre, Jeg gleder meg til neste innsending.

Innhold

1.1
Gi eksempel på en situasjon der du opplevde at den eller de du spilte mot brukte uærlige midler.
1.2
Hva ligger i ”fair play” begrepet?.
1.3
Det fins ulike former for spiseforstyrrelser. Forklar hvordan de ulike problemene arter seg.
1.4
Beskriv hva vi legger i begrepet treningsnarkomani. Trekk fram både positive og negative sider.
1.5
Det fins ulike former for doping. Gi en beskrivelse av de ulike metodene og forklar hvilke idretter som bruker hvilke metoder.
1.6
Trening gir mange ulike positive effekter på både psykiske og fysiske forhold. Fortell om fordelene du kan få ved å trene.
1.7
Trening forebygger ulike sykdommer. Beskriv treningens positive påvirkning på hjerte- og karsykdommer, enkelte former for kreft og sukkersyke

Utdrag

1.1
Gi eksempel på en situasjon der du opplevde at den eller de du spilte mot brukte uærlige midler.

Svar: Eksempelvis >volleyball, vi spilte for treningens del, og i løp av kampen, ble det en
diskusjon om en serv var inne eller ikke. og motstanderne hevdet ballen var inne, og vi hevdet den var ute, da det ikke ble noe enighet om hva som var tilfelle, truet motstanderne med å bare ”drite” i kampen, og ville gå! No som tvang oss til å godta at det gikk i deres favør, og det var ikke heller aktuelt med en om igjen
serv.
Dette var et sånt tilfelle at det burde vært om igjen serv, for ingen av oss var
Sikker. i etterkant innrømmet noen av spillerne på det andre laget at de heller... Kjøp tilgang for å lese mer

Treningsnarkomani og treningens påvirkning

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 01.06.2014
    dfgdfgfdgdfgdfgdfgdfgdfg