Nøkkeltall med vurderinger for Stavanger Trafikkskole AS

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomistyring
 • 6
 • 16
 • 4155
 • PDF

Nøkkeltall med vurderinger for Stavanger Trafikkskole AS

Oppgaven inneholder nøkkeltall og forklaringer av sentrale begreper i faget økonomistyring. Oppgaven kunne vært en typisk eksamensbesvarelse.

Lærers kommentar

Kunne problematisert enda mer rundt uttak av utbytte.

Innhold

Regnskap for Stavanger Trafikkskole AS 2
Forord 4
Nøkkeltall 4
Likviditet 4
Rentabilitet 5
Finansiering 7
Egenkapitalprosent 7
Arbeidskapital 8
Interessentmodellen 9
Interessekonflikter 10
Tiltak for bedring 10
Høyere inntekt 10
Redusere kostnad 12
Motivasjons- og ledelsesteorier 13
Organisasjonsteorier 16

Utdrag

Forord
Oppgaven tar for seg regnskapet til Stavanger Trafikkskole AS fra 2006 og 2007. Regnskapet blir brukt til å finne peke på situasjonen til firmaet, og sterke og svake sider. Nøkkeltall for likviditet, lønnsomhet og finansiering blir regnet ut, og jeg kommentar og drøfter rundt tallene. Deretter går jeg inn på hvem som kan være interessert i disse tallene: interessentmodellen. Jeg peker på mulige tiltak for å øke inntekt og redusere utgifter. Deretter kommer litt om interessekonflikter og motivasjonsteorier.

---

Likviditet
Likvidet defineres som bedriftens betalingsevne.
Omløpsmidler består av kontanter, bankinnskudd, kundefordringer og varelager.
Mest likvide omløpsmidler er kontanter, bankinnskudd, kundefordringer.
Mindre likvide omløpsmidler er varebeholdningen. Noen av årsakene til at varelageret ikke regnes med i LG2 er fordi:
1. Dersom varelageret består av varer som ikke er attraktive for markedet er likviditeten dårlig. Det kan for eksempel være motevarer som mister sin likviditet i det produktet går av moten.
2. Dersom bedriften får uventede utgifter må varene selges før de kan brukes som ...

---

Finansiering
Finansiering er det samme som soliditet. Soliditet er bedriftens evne til å tåle tap. For at soliditeten skal være høy har vi et generelt krav om egenkapital skal være på minst 40%. Lån skal være på inntil 60%. Disse kravene er imidlertidig bransjeavhengige. Det er spesielt viktig at bransjer med mye produksjonsutstyr(anleggsmidler) tilfredsstiller dette kravet til egenkaptial, siden slike bedrifter ofte har mange ansatte.

Egenkapitalprosent
En typisk årsak til dårlig soliditet er at bedriften vokser for raskt. Det blir da nødvendig å låne penger til nytt produksjonsutstyr uten egenkapitaltilførsel.
Egenkapitalprosenten viser hvor mye av bedriftens totale verdi som er finansiert av egenkapital... Kjøp tilgang for å lese mer

Nøkkeltall med vurderinger for Stavanger Trafikkskole AS

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 04.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  i mov har last yer i lern fast good ok
 • 22.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra skrevet. God oppgave.
 • 12.09.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  lllllllllllllllllllll
 • 30.08.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalp meg veldig mye

Brukere som har lastet ned Nøkkeltall med vurderinger for Stavanger Trafikkskole AS, har også lastet ned